Næsten 70% af danskere ved ikke, hvor meget elektronikaffald sviner

En ny FN-rapport1 viser, at vores produktion af elektronisk affald stiger fem gange hurtigere, end vi genanvender den. Swappie undersøger derfor danskernes kendskab til, hvor meget CO2 deres elektroniske affald udleder – og vi kan godt blive klogere.

København, Danmark – tirsdag d. 23. april 2024: For godt og vel en måned siden havde vi i Danmark opbrugt vores del af jordens ressourcer for i år som ét af verdens første lande. Samtidig har en ny undersøgelse fra FN slået fast, at mængden af elektronisk affald er steget med 82% mellem 2010 og 2022 og det ser ud til at stige 32% yderligere til 82 mio. ton i 20302.

Samtidig er den dokumenterede genanvendelsesrate faldet fra 22,3% i 2022 til 20% i 2030 – da genanvendelsesindsatsen ikke kan følge med den omfattende vækst i produktionen af elektronisk affald på verdensplan.

Derfor har Europas førende iPhone-refurbisher, undersøgt3 danskernes kendskab til og bevidsthed om deres elektroniske affald og hvor meget det sviner. Resultatet viser, at der er markant behov på tværs af alle aldersgrupper for at øge kendskabet til elektronisk affald og hvilke konsekvenser det har.   

Resultaterne viser især:

At der er en kendskabskløft

  • Næsten 70% af de adspurgte er ikke klar over, at e-affald i 2030 ifølge førnævnte FN-rapport anslås at vokse massivt. Faktisk forventes mængden af e-affald at vokse til 82 mio. tons (det svarer til at smide over 1.000 bærbare computere ud hvert sekund).

At de er bevidste om deres personlige elektroniske aftryk

  • Over halvdelen af respondenterne (51%) indikerer deres årlige produktion af elektronisk affald korrekt (ca. 10 kg). 

Kendskab til iPhones CO2-aftryk

  • En fjerdedel (25,1%) angiver korrekt, at en iPhone udleder omtrent 82 kg CO24

Bekymring for miljøet

  • Til trods for, der generelt er et lille kendskab til det aftryk, elektronisk affald efterlader, giver langt størstedelen af respondenterne udtryk for, at de er bekymrede for mængden af CO2, de udleder.
  • Knap halvdelen vurderer deres bekymring som 4 eller 5 på en skala fra 1-5 og indikerer således høj bekymring for deres personlige miljøaftryk.
  • Kun 5% vurderer, at de ikke er bekymret overhovedet.

Jeppe Olsen, Marketing Manager for Swappie i Danmark kommenterer resultaterne: “Resultaterne understreger vigtigheden af at øge kendskabet til elektronisk affald og dets skadelige indflydelse på vores planet. Respondenternes bekymring for miljøet indikerer samtidig et ønske blandt forbrugerne om at træffe mere informerede valg for at mindske deres indvirkning på miljøet. Hos Swappie ønsker vi at informere så mange som muligt om elektronisk affald, og hvordan det kan reduceres.”

Swappie er fortsat engageret i at oplyse om miljø og bæredygtighed og har en ambition om at give enkeltpersoner viden til at bekæmpe elektronisk affald og derigennem reducere CO2. Som en del af sine Earth Day-initiativer lancerer Swappie informationskampagner og ressourcer for at hjælpe enkeltpersoner med bedre at forstå og tackle udfordringerne ved elektronisk affald.

Om Swappie
Swappie, Europas største iPhone-refurbisher, er den førende end-to-end online-destination for salg og køb af genanvendte og renoverede smartphones. Deres mission er at give folk en måde at opgradere deres telefoner på, som er af høj kvalitet, til at betale og miljøvenlig. Swappie er i øjeblikket til stede i hele Europa, herunder Danmark, Sverige, Italien og Tyskland. Virksomheden voksede i 2022 med et salg på  1,5 mia DKK., og siden starten i august 2016 er Swappie blevet en af de mest innovative og hurtigtvoksende virksomheder i Europa, har udvidet sit team til over 800 ansatte og rejst 1,1 mia DKK fra investorer til dato. For yderligere info: www.swappie.com