Suosi kunnostettua, kierrätä käytetty – Swappien vinkit kiertotalouteen

Euroopan suurin iPhone-puhelimien kunnostaja Swappie kannustaa kuluttajia ympäristöystävällisiin valintoihin. Alkuvuodesta monen suomalaisen kodista löytyy jälleen uusia lahjaksi saatuja laitteita – kuten myös käyttämättömäksi jäävää elektroniikkaa. Käytettyjen laitteiden säilöminen voi kuitenkin käydä kalliiksi ympäristölle. Swappien vinkkien avulla opit antamaan vanhoille laitteillesi ansaitun uuden elämän.

Kiertotalous osaksi arkea

Swappien tavoite on nostaa esiin kunnostetun elektroniikan hyötyjä ja edistää elektroniikkajätteen vähentämiseen ja kiertotalouden kiihdyttämiseen liittyviä toimenpiteitä. Älypuhelimen tuotantovaihe tuottaa 80% puhelimen hiilijalanjäljestä, mikä tarkoittaa noin 80 kiloa hiilidioksidipäästöjä laitetta kohti. Vuotuisen tuotantomäärän ollessa yli miljardi laitetta vuodessa, älypuhelimien valmistamisesta aiheutuvat päästöt nousevat nopeasti mittaviksi. Päästöjä syntyy myös tuotantovaiheen jälkeen1: laitteiden pakkaus ja kuljetus lisää 2 kiloa hiilidioksidipäästöjä jokaista puhelinta kohti. Kun puhelin otetaan käyttöön, virrankäyttö ja lataus lisäävät laitteen hiilijalanjälkeä entisestään. Vain vajaa 15 prosenttia älypuhelimista kierrätetään, eli valtaosa käytetyistä puhelimista päätyy kaatopaikoille2.


Kunnostetut laitteet eivät ole vain ympäristöystävällisiä vaan ne tarjoavat kuluttajille laadukkaan ja edullisen vaihtoehdon uusille tuotteille. Kunnostetun elektroniikan suosiminen kiihdyttää myös kiertotaloutta. Swappien kunnostaman älypuhelimen hiilijalanjälki3 on 78 prosenttia pienempi verrattuna uuteen älypuhelimeen4.


Vanhat puhelimet kiertoon Swappien kautta

Yksi merkittävä askel kohti kestävyyttä on vanhojen älypuhelimien asianmukainen kierrättäminen. Swappie kannustaa kuluttajia myymään käytetyt laitteensa Swappielle – jopa vaurioituneet sellaiset. Kunnostamalla ja jälleenmyymällä käytetyt laitteita Swappie varmistaa, että ne saavat toisen elämän ja vähentää samalla uuden tuotannon tarvetta.

Kestävä elämä ilman laitteita

Swappie laajentaa viestiään älypuhelimista muihinkin laitteisiin, kehottaen kuluttajia omaksumaan kestäviä käytäntöjä eri elämänalueilla. Tietoisesta kuluttamiseen ja jätteiden vähentämiseen kannustava opas korostaa korjaamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen tärkeyttä oman hiilijalanjäljen pienentämisessä.


Korjauskulttuurin vaaliminen: Tie kestäviin periaatteisiin

Jopa 80% älypuhelimen osista on kierrätettävissä, ja jopa 98% sen sisältämästä kullasta, kuparista, koboltista ja tinasta voidaan hyödyntää uudelleen. Lisäksi useimmat puhelimissa olevat harvinaiset maametallit voidaan uudelleenkäyttää. Korjauskulttuurin omaksuminen nouseekin keskeiseksi tekijäksi kestävän tulevaisuuden tavoittelussa ja laitteiden ympäristövaikutusten hillitsemisessä. Swappie kannustaa ajatteluun, jossa elektroniset laitteet eivät ole enää kertakäyttöisiä vaan niissä keskitytään korjattavuuteen. Korjauskulttuurin ydin on laitteiden elinkaaren pidentäminen. Käytetyn korjaaminen vaihtoehtona uusille laitteille auttaa vähentämään elektronista jätettä. Näytön korjaaminen tai akun vaihtaminen mahdollistaa laitteiden käyttämisen pidempään.

Liity Swappien vihreään vallankumoukseen

Vuoden 2024 aikana Swappie kutsuu kaikki mukaan vihreään vallankumoukseen. Suosimalla kunnostettua teknologia, hävität vanhat laitteet vastuullisesti ja omaksut kierrätyskeskeisen elämäntavan olet mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Swappie sitoutuu tekemään ekologisen elämäntavan yhä saavutettavammaksi ja osoittamaan, että jokainen pieni teko edistää positiivista vaikutusta planeetallemme.

  1.  Carbon Footprint of iPhone by Type (Footprint of Charging vs Making Phone) ↩︎
  2.  Carbon Footprint of iPhone by Type (Footprint of Charging vs Making Phone) ↩︎
  3.  Carbon footprint of a Swappie refurbished smartphone is calculated using values from Apple’s environmental reports and emissions from an average Swappie’s refurbishment process including spare parts production and transportation. ↩︎
  4.  Carbon footprint of a Swappie refurbished smartphone is calculated using values from Apple’s environmental reports and emissions from an average Swappie’s refurbishment process including spare parts production and transportation. ↩︎