TIEDOTE: Swappie luo kiertotalouden vallankumousta – katsaus vuoteen 2023

Edelläkävijyyden ja muutosten sävyttämänä vuonna Swappie on muuttanut kuluttajien asenteita teknologian omistamista kohtaan. Swappien vuotta 2023 on määritellyt sitoutuminen kestävämmän, eettisemmän ja osallistavamman maailman luomiseen – aina kiertotalouskäytäntöjen edelläkävijyydestä korjauttamisoikeuden puolustamiseen. Kuluttajien ollessa yhä tietoisempia valintojensa vaikutuksista, Swappie toimii suunnannäyttäjä, joka tarjoaa kunnostettujen iPhonien lisäksi vision teknologiateollisuudesta, jonka juuret ovat ympäristövastuussa ja tiedostavissa ostotottumuksissa.

Kiertotalous ja kestävä kehitys

Swappien vuoden 2023 toiminnan ytimessä on horjumaton sitoutuminen kiertotalouteen, ja kokonaisvaltainen kestävyyttä edistävä lähestymistapa. Yhtiö vahvisti muun muassa sitoutumistaan kannustaa kuluttajia hankkiutumaan eroon laatikoissa lojuvista puhelimistaan. Vuonna 2023 lanseerattu Premium Series -tuotemallisto taas kanavoi laajempaa tavoitetta elektroniikkaromun vähentämiseksi ja älypuhelinten elinkaaren pidentämiseksi. Swappien rooli elektroniikan korjauttamisoikeuden puolestapuhujana korostaa entisestään yrityksen omistautumista kuluttajien voimaannuttamiselle, korjauskulttuurin edistämiselle ja teknologiamaailmaa hallitsevan poisheittämiskulttuurin haastamiselle.

“Sen lisäksi, että teemme kunnostetuista tuotteista valtavirtaa, Swappie on intohimoisesti mukana luomassa maailmaa, joka on kestävämpi, eettisempi ja osallistavampi. Kun katsomme Swappien vuotta 2023, emme tarkastele vain liiketoiminnan virstanpylväitä, vaan visioimme kestävää tulevaisuutta. Sitoutumisemme kiertotalouteen on muutakin kuin älypuhelinten kunnostamista – kyse on ympäristötietoisten ja vastuullisten valintojen mahdollisamisesta. Siksi muistutamme yhä useampia ihmisiä siitä, että heidän vanhat laitteensa voivat löytää kauttamme uuden kodin. Samalla vahvistamme sitoutumistamme tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan logistiikka- ja kunnostustilojemme avulla. Swappie ei vain määrittele uudelleen kunnostettujen laitteiden markkinoita, vaan viitoittaa tietä kestävämmälle teknologiatulevaisuudelle”, kiittelee Swappien toimitusjohtaja ja toinen perustaja Sami Marttinen.

Kestävä muutos kulutustottumuksissa

Swappien ja Kantarin yhteistyössä tekemä tutkimus paljasti, että kestävät ostotottumukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Euroopan tasolla lähes 40 prosenttia ihmisistä ostaa enemmän käytettyjä tuotteita kuin viisi vuotta sitten. Tutkimus heijastaa kasvavaa tietoisuutta kestävien valintojen tarpeesta ja asettaa Swappien kiertotalouden eturintamaan. Selvitys myös paljasti, että vaikka älypuhelinten jälleenmyyntiä ja kunnostusta arvostetaan yhä enemmän, edelleen puolet kaikista vastaajista hamstraa vanhaa tekniikkaa. 56 prosenttia pitää laitettaan varapuhelimena ja 48 prosenttia omistaa rikkinäisen laitteen tietämättä, että sen voisi myös myydä eteenpäin. Tutkimuksessa esiintulleita seikkoja, kuten tietoisuuden puute ja koettu vaiva estivät kuluttajia kierrättämästä vanhat älypuhelimensa ja joka neljäs haastatelluista koki laitteen myymisen liian hankalaksi.

Premium Series -tuoteperhe

Swappien vuonna 2023 lanseeraama Premium Series ei ole pelkkä tuotesarja, vaan kunnostettujen älypuhelinten paradigman muutos. Sarja on vastaus yleisiin huolenaiheisiin, kuten akun kuntoon, toiminnalliseen laatuun ja puhelimessa esiintyviin kulumisen merkkeihin. Premium Series -tuotteilla ostaja saa saman käyttökokemuksen kuin uuden puhelimen kohdalla. Tarjoamalla kuluttajille iPhoneja, joissa on 100-prosenttinen akkukapasiteetti, uutta vastaava ulkonäkö, ja täysi toimintakyky, Swappie määrittelee uudelleen, mitä premium-älypuhelimen omistaminen tarkoittaa – kestävyys ja ympäristöystävällisyys huomioiden. Premium Series onkin osoitus Swappien vankkumattomasta sitoumuksesta tarjota vaihtoehtoja, jotka vastaavat sekä kuluttajien odotuksia että ympäristön tarpeita.

Vaikuttaminen korjauttamisoikeuden puolesta

Swappie puolustaa aktiivisesti oikeutta korjauttamiseen ja osallistuu keskusteluun Euroopassa. Kunnostusteollisuuden keskeisenä toimijana Swappie korostaa lainsäädäntöä, joka edistää kuluttajien oikeutta kohtuuhintaisiin sekä laadukkaisiin korjauksiin, ja joka luo terveempää teollisuutta ja vähentää elektroniikkaromua.

“Swappien teknologista innovointia ohjaa sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen. Roolimme korjauttamisoikeuslainsäädännön edistämisessä on askel kohti kiertotalouteen pohjautuvaa kulttuuria ja elektroniikkaromun vähentämistä. Premium Series -tuoteperheen käyttöönotto on askel kohti sitä, että kuluttajille tarjotaan kunnostettujen puhelinten lisäksi myös puhelimia, jotka ovat uutta parempia ja joissa korostuvat toiminnallisuus, esteettisyys ja kestävyys. Emme vain navigoi teknologiamarkkinoilla, vaan muokkaamme sitä aktiivisesti vihreämpää huomista varten”, kertoo Swappie Suomen maapäällikkö Minttu Rautiainen.

2024 Tavoitteet: Konsolidointi, koulutus ja kestävyys

Swappie asettaa vuodelle 2024 kunnianhimoisia tavoitteita, joihin kuuluvat muun muassa läsnäolon vahvistaminen Euroopan markkinoilla, tietoisuuden lisääminen käytetyn teknologian myymisen mahdollisuuksista ja Swappien saavutettavuuden parantaminen. Lisäksi yritys on sitoutunut hankkimaan 100 prosenttia sähköstään uusiutuvista lähteistä ja auttamaan asiakkaita säästämään yli 100 000 hiilidioksiditonnia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Swappiesta
Swappie on Euroopan suurin iPhone-puhelimien kunnostaja ja johtava kunnostettuja iPhoneja myyvä ja ostava verkkokauppa Yrityksen tehtävänä on tarjota ihmisille mahdollisuus päivittää puhelimensa laadukkaasti, edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Swappie toimii tällä hetkellä kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa, Ruotsissa, Italiassa ja Saksassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2022 208 miljoonan euroa. Perustamisensa jälkeen Elokuussa 2016 Swappiesta on tullut yksi Euroopan innovatiivisimmista ja nopeimmin kasvavista yrityksistä. Swappie on kasvattanut tiiminsä yli 750:een ja kerännyt tähän mennessä sijoittajilta 171 miljoonaa dollaria (149 miljoonaa euroa).