Vastine Helsingin Sanomien 15.9.2021 julkaistuun artikkeliin

Helsingin Sanomat on tänään uutisoinut Swappien työkulttuurista. Haluan korostaa heti alkuun, että Swappie ei missään olosuhteissa hyväksy syrjintää tai epäeettistä toimintaa. Ei minkäänlaista, ei ketään kohtaan. Kun tietoomme tulee tätä vastaavaa epäasiallista käytöstä, puutumme siihen aina ja ryhdymme välittömiin toimiin. 

Siksi haluan pyytää vilpittömästi anteeksi jokaiselta entiseltä ja nykyiseltä tiimiläiseltä, joka on kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua ja ei ole saanut tilanteessa tarpeeksi tukea. Se on epäonnistuminen, jota en halua toistaa.

Osa tänään artikkelissa käsitellyistä haasteista on tullut tietoomme, kun toteutimme viime vuoden lopulla D&I -kyselyn, jonka tulokset haluttiin läpinäkyvyyden varmistamiseksi jakaa koko tiimille. Tämä tutkimuksen pohjalta otimme vuoden alussa uusia työkaluja käyttöön esiin nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tässä tärkeimmät muutokset, joita olemme sen jälkeen tehneet:

 • Kaksinkertaistimme HR-henkilökuntamme
 • Otimme käyttöön anonyymin whistleblowing -palvelun
 • Olemme lisänneet esihenkilökoulutusta ja koulutusta koko henkilöstölle
 • Aloimme mittaamaan henkilöstön tyytyväisyyttä joka toinen viikko ja kehitämme sitä proaktiivisesti
 • Selkeytimme promootioiden ja palkankorotusten periaatteet. Kokonaiskompensaatioon kuuluu kaikille täysipäiväisille työntekijöille palkan lisäksi optiopaketti ja noudatamme aina TES:n ohjeistusta 
 • Määrittelimme sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin mallit – rekrytointipäätöksen tekee puolueeton rekrytointipaneeli 
 • Teimme laajan palkka-auditoinnin 

Jokainen raportoitu tapaus on käsitelty asianmukaisesti, eikä viimeisin kesällä 2021 toteutettu sisäinen anonyymi kysely tue kuvaa huonosta työilmapiiristä – päinvastoin. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Swappiella on tai on ollut työntekijöinä henkilöitä, joiden kohdalla olemme epäonnistuneet hyvän työilmapiirin luomisessa. Jokainen tällainen tapaus on liikaa. Haluan että Swappie on erinomainen työyhteisö jokaiselle työntekijällemme, ei vain osalle. Se on tärkein prioriteettini.

Itsetutkiskelu ja kehitystyö jatkuu, mutta haluan jakaa ensimmäisiä toimenpiteitä tätä tavoitetta kohden:

 • Selvitämme nykyisen kyselydatan lisäksi miten työntekijämme voivat ja teemme siitä laajemman kartoituksen yhdessä ulkopuolisen toimijan kanssa
 • Otamme koko yrityksen laajuiset monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta käsittelevät koulutukset systemaattiseksi osaksi toimintaamme. Näistä ensimmäinen on pidetty jo syyskuun alussa
 • Jatkamme sekä lisäämme koulutuksia esihenkilöillemme
 • Kannustamme ja muistutamme aktiivisesti työntekijöitämme siitä, miten epäasiallisesta käytöksestä voi raportoida myös anonyymisti 
 • Tarjoamme yhdessä työterveyskumppanimme kanssa tukea jokaiselle, joka on kokenut häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä työyhteisössämme 

Swappie on perustamisestaan asti pohjautunut ajatukselle, että maailman parhaat yritykset ratkaisevat eteen tulevat haasteet avoimuudella – erityisesti ne kaikista vaikeimmat. Siksi haluan uskoa, että Swappie on tämän jälkeen entistä parempi työpaikka – ja entistä vahvempi tiimi. 

/ Sami, perustaja & toimitusjohtaja

In English

Helsingin Sanomat has today published an article focusing on the work environment at Swappie. I’d like to start by emphasizing that under no circumstances do we at Swappie accept discrimination or inappropriate behavior. Not of any kind, or towards anyone. When a case of any such behavior is reported, we take immediate action. 

That’s why I want to sincerely apologize to each current and former employee for whom we’ve failed to provide a safe and supportive working environment. It’s a mistake I don’t want to repeat.

Some of the issues reported today have been in our knowledge, as at the end of last year we conducted a company-wide D&I survey that revealed pain points in our culture and organization. To be as transparent as possible about these issues, the results of the survey were distributed across the organization. Based on these results, we took action to help us make Swappie an even better work environment. Here are some of the key changes we’ve made:

 • Doubled our HR personnel
 • Introduced an anonymous whistleblowing service
 • Added leadership training for management and unconscious bias training for everyone
 • Started surveying employee satisfaction every second week and proactively developing the survey 
 • Clarified principles relating to promotions and raises. Our compensation includes stock options for each employee, and we always abide to CBA (collective bargaining agreement) instructions 
 • Defined both internal and external recruiting models – for example, hiring decisions are always made by a non-partial recruiting panel
 • Conducted a company-wide salary audit 

Each reported case has been dealt with appropriately, and our latest anonymous internal survey conducted in summer 2021 doesn’t support this image of a toxic work environment – on the contrary. However, it doesn’t change the fact that there are people for whom we’ve failed to provide a supportive work environment – and every one of these cases is one too many. I want Swappie to be an outstanding work environment for each of our employees, not just some. This is my top priority.

Our self-reflection and development no doubt continues, but I want to share some of our next steps towards this goal:

 • On top of existing internal survey data, we will conduct a wider in-depth survey with an external party to figure how our employees are doing 
 • Company-wide diversity & inclusivity trainings will be continued systematically in the future as well. The first one was held already in the beginning of September. 
 • Leadership trainings will be continued and increased
 • All employees will be reminded and encouraged to report any unethical behavior also anonymously
 • We will offer support with our health care provider to anyone who has witnessed or been a victim of harassment or inappropriate behavior of any kind in our work community 

Since its foundation, Swappie has been built on the idea that the best organizations address and overcome the greatest challenges with openness. That’s why I trust that coming out of this, Swappie will be an even better place to work – and even stronger team. 

/ Sami, Co-founder & CEO

Julkaistu
Kategoria(t): Blogi