Viesti Swappien toimitusjohtajalta

Vuoden 2022 aikana markkinanäkymät ja kansainvälinen liiketoimintaympäristö ovat muuttuneet merkittävästi eikä Swappie ole välttynyt sen vaikutuksilta. Tämän hetkinen taloustilanne on hyvin erilainen verrattuna alkuvuoteen: korkotasot ovat kasvussa, inflaatio nousussa ja verkko-ostaminen ei ole yhtä suosittua, minkä myötä painopiste on siirtynyt kasvusta kannattavuuteen. Nämä ovat vaikuttaneet erityisesti verkossa toimiviin yrityksiin, jotka kasvoivat nopeasti viimeisen parin vuoden aikana ja joutuvat nyt sopeuttamaan kulujaan uuteen tulotasoon varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden.

Tämä tilanne vaikuttaa myös Swappieen. Tarkastelemme budjettiamme uudelleen varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden uudessa markkinatilanteessa. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneet missioomme tehdä kunnostetusta elektroniikasta valtavirtaa, mutta tulevaisuuden näyttäessä epävarmalta ja taloustilanteen muututtua näin merkittävästi emme voi lykätä vaikeita päätöksiä, joilla varmistamme Swappien tulevaisuuden pitkällä tähtäimellä.

Näiden asioiden johdosta, hyvin raskain sydämin, olemme aloittaneet muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat Suomen henkilöstöä ja suunniteltujen sopeuttamistoimien enimmäismääräksi on arvioitu 250 työntekijää. Tällä hetkellä Swappie työllistää kokonaisuudessaan yli 1500 henkilöä.

Ymmärrettävästi tämä on hyvin vaikea aika yrityksellemme ja ennen kaikkea lahjakkaille työntekijöillemme. Siksi emme ole kommentoimassa aihetta enempää ulkoisesti vaan keskitymme täysin Swappien työyhteisön tukemiseen tänä vaikeana ajanjaksona.

/Toimitusjohtaja, Sami Marttinen

Company statement from Swappie’s CEO


In English

During 2022 the market scenario and business environment have changed drastically and Swappie has not been immune to this. The current economic situation is very different compared to the beginning of the year. Interest rates are increasing, inflation is rising and online shopping has lost a big part of its popularity, putting more emphasis on profitability over growth. In consequence, online businesses that grew rapidly during the last couple of years must now adjust expenses to fit the new revenue levels and ensure business continuity.

Swappie is not exempt from this. We’re engaged in this same process of adjusting our budget to ensure our continuity in this new market reality. Although we are still committed to our mission of making refurbished electronics mainstream, as the future looks uncertain and the economic landscape has changed drastically, we have no time to delay tough decisions to ensure Swappie’s future in the long term. 

That’s why with heavy hearts, we have started change negotiations with our employees due to the reasons mentioned above. The negotiations will concern only our Finnish entity and, according to our initial estimate, the planned measures could lead to redundancies and possible terminations of no more than 250 employees. Currently, Swappie employs more than 1500 employees.

Understandably, this is a very difficult time for our company and most of all, for our extremely talented employees. That’s why we won’t be giving any further statements on this topic, but instead we are directing all of our focus towards supporting our Swappie community in getting through this difficult time.

/CEO, Sami Marttinen