Så här återställer du en iPhone utan lösenord: 2 metoder för att återställa din iPhone

Det finns ett antal skäl till att du kanske vill fabriksåterställa din iPhone. Med fabriksåterställning menar vi till att ta din iPhone tillbaka till sina ursprungliga fabriksinställningar. Med andra ord innebär fabriksåterställning att rensa din iPhone helt och inte lämna något bakom sig.

En anledning till att du vill göra en fabriksåterställning av din iPhone är om du vill sälja din telefon och vill radera all data och personlig information. Att göra en fabriksåterställning kan vara nödvändigt även i fall där din telefon har frusit ett läge och det inte finns något annat sätt att återställa den. Du kan läsa mer om fabriksåterställningar i våra andra guider.

Men i det här blogginlägget berättar vi hur du kan fabriksåterställa din telefon även om du inte känner till lösenordet till din telefon. Vi fokuserar bara på metoder för att göra en fabriksåterställning utan ytterligare programvara från tredje part och använder bara metoder som kan göras med Apples egna appar och programvara.

Så här återställer du iPhone med iTunes

Ett sätt att fabriks återställa din iPhone om du har glömt ditt lösenord är genom att använda Apples iTunes på en dator. En förutsättning för det här steget är att du har synkroniserat din iPhone till iTunes redan en gång tidigare. Så här gör du:

 1. Innan du fortsätter, se till att du har en säkerhetskopia av din iPhone eftersom du kommer att förlora allt på din telefon när fabriksåterställningen är klar. Du kan läsa hur du gör detta i vårt andra blogginlägg.
 2. Anslut din iPhone till en dator med en USB-kabel och öppna iTunes.
 3. Till vänster på skärmen navigerar du till ”Sammanfattning”.
 4. Tryck sedan på en knapp med titeln ”Återställ iPhone
 5. En fråga visas som ber dig bekräfta fabriksåterställningen. Tryck på” Återställ” om du är säker på att du vill fabriksåterställa din iPhone.
 6. Vänta tills återställningen är klar.
 7. Klart!

PLACEHOLDER FOR SCREENSHOT OF iTUNES

Nu kan du använda din tidigare säkerhetskopia för att återskapa alla dina data, appar och filer till din iPhone.

Så här återställer du iPhone med iCloud

Om du har aktiverat Hitta min iPhone kan du också använda iCloud för att fabriksåterställa din iPhone, även om du har glömt telefonens lösenord. Den här metoden kräver också att du kommer ihåg ditt Apple-ID och lösenord.

 1. Först av allt, om du inte vill förlora allt på din telefon, så se till att du har säkerhetskopierat din telefon.
 2. Öppna en webbläsare och gå till iCloud.com. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord.
 3. Navigera till ”Hitta iPhone” och välj den iPhone du vill återställa.
 4. Tryck på” Radera iPhone” (under en papperskorg-ikon).
 5. Färdigt!

PLACEHOLDER FOR SCREENSHOT OF iCLOUD

Använd sedan din tidigare säkerhetskopia för att återskapa alla dina data, appar och filer till din iPhone.

Sammanfattning: Hur man fabriksåterställer iPhone utan lösenord

Du bör kunna fabriksåterställa din iPhone med dessa två metoder. Se alltid till att du har en säkerhetskopia av din telefon, ifall du stöter på en situation där det enda alternativet är att totalradera din iPhone.