Privacy Policy Czechia (CZ)

Oznámení o ochraně osobních údajů Swappie

Vítejte v našem oznámení o ochraně osobních údajů. Zde vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je používáme a jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje, pokud jste:

 • Náš zákazník nebo potenciální zákazník
 • Návštěvník našich webových stránek
 • zástupce nebo kontaktní osoba našeho firemního zákazníka nebo obchodního partnera.

Společnost Swappie Oy (dále jen “my”, “nás” nebo “Swappie”) je správcem údajů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud společnost Swappie vystupuje jako zpracovatel údajů pro své firemní zákazníky nebo partnery, měli byste si informace o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů přečíst v oznámeních o ochraně osobních údajů těchto stran. 

Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky společnosti Swappie mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Naše oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na naše webové stránky, takže pokud kliknete na odkaz na jiné webové stránky, měli byste se seznámit s jejich oznámením o ochraně osobních údajů.

Abychom vám usnadnili vyhledávání potřebných informací, rozdělili jsme poskytnuté informace do následujících témat, která vám, jak doufáme, pomohou při orientaci v tomto oznámení:

 • Jaké údaje se shromažďují a pro jaké účely?
 • Soubory cookie
 • Marketing 
 • Zveřejňování údajů
 • Jak dlouho vaše údaje uchováváme a jak je zabezpečujeme?
 • Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?
 • Změny našich zásad ochrany osobních údajů
 • Kontaktní informace

Jaké údaje se shromažďují a pro jaké účely?

Tato část vysvětluje, jaké osobní údaje o vás společnost Swappie shromažďuje, pro jaké účely, jakým způsobem jsou údaje shromažďovány a jaký je jejich právní základ. Upozorňujeme, že se na vás může vztahovat více než jedna z níže uvedených kategorií (např. jste náš zákazník a používáte naše webové stránky, měli byste si přečíst všechny příslušné odstavce).

Pokud jste zákazníkem společnosti Swappie, shromažďujeme o vás následující informace: 

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní informace
 • údaje o vašem bankovním účtu, pokud nám zařízení prodáváte.
 • Další údaje o transakci, např. typ produktu.
 • Vaše platební údaje
 • Komunikace, kterou s námi můžete vést

Tyto informace nám poskytujete, když s námi uzavíráte transakci, např. vyplněním našeho online formuláře, nebo když s námi jinak komunikujete. Tyto informace používáme pro účely zpracování vaší transakce, poskytování zákaznického servisu pro vás, komunikace s vámi ohledně vaší transakce a správy vašeho účtu v souvislosti s vaším zákaznictvím. Údaje můžeme také použít pro účely poskytování reklamy pro vás, a to v mezích zákonných požadavků, přičemž se můžete kdykoli rozhodnout z reklamní komunikace odhlásit odhlášením odběru. Dále můžeme provádět průzkumy mezi zákazníky, kdy výše uvedené údaje použijeme ke kontaktování a můžeme od vás shromažďovat další informace o vašich zákaznických zkušenostech, preferencích a další zpětnou vazbu.

Vezměte prosím na vědomí, že když na našich webových stránkách provedete platbu nebo předplatné, vaše údaje o transakci a platbě budou předány našemu partnerovi poskytujícímu platební služby. Stejně tak předáme údaje o vaší objednávce našemu logistickému partnerovi za účelem doručení zboží k vám, případně za účelem organizace vyzvednutí produktu u vás. Pokud si zvolíte možnost odložené platby, a tedy žádáte o úvěr, mohou naši poskytovatelé platebních služeb provádět činnosti prověřování úvěruschopnosti, aby zajistili vaši úvěruschopnost. Další informace o jejich činnostech zpracování údajů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů příslušného partnera. 

Právním základem pro shromažďování a zpracování výše uvedených údajů je plnění smlouvy mezi vámi a námi a v rozsahu, v jakém se používají pro účely marketingu nebo průzkumu mezi zákazníky, náš oprávněný zájem propagovat vám naše produkty a služby a rozvíjet naše podnikání. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru v souvislosti s provedením transakce s námi, je právním základem pro zpracování vašich údajů v souvislosti s tím váš souhlas, který můžete odvolat odhlášením odběru našeho newsletteru. Další informace o našich marketingových postupech naleznete níže v části “Marketing”.

Pokud se na nás vztahuje zákonná povinnost, která nám to ukládá, nebo pokud je to nezbytné pro činnosti prevence podvodů prováděné v našem oprávněném zájmu, můžeme od vás shromažďovat i další identifikační údaje, jako je kopie vašeho průkazu totožnosti nebo číslo občanského průkazu. Kromě toho můžeme my a naši partneři v oblasti platebních služeb používat technologie pro prevenci podvodů, abychom zajistili, že s vámi uzavíráme legitimní transakci, a abychom zablokovali případné pokusy o nákupy, např. s ukradenou identitou nebo platebními údaji. Pokud tak činíme, je to na základě našeho oprávněného zájmu zamezit podvodům a kriminálnímu chování v našem podnikání a údaje, které od vás shromáždíme, mohou být porovnány s veřejnými informacemi nebo databázemi, aby bylo možné odečíst míru rizika podvodu v konkrétním případě.

Pokud souhlasíte s naším marketingem nebo nám jinak poskytnete své údaje: Pokud souhlasíte s naším marketingem (např. přihlásíte se k odběru našeho newsletteru), shromažďujeme vaše kontaktní údaje a informace o stavu vašeho souhlasu. Právním základem pro shromažďování a zpracovávání těchto údajů je váš souhlas a jsou používány pro účely poskytování našich marketingových sdělení vám a můžete se z nich kdykoli odhlásit tím, že se odhlásíte z odběru podle pokynů v marketingových zprávách nebo nás kontaktujete. Čas od času můžeme také pořádat různé druhy kampaní nebo soutěží, kdy nám v souvislosti s vaší účastí můžete poskytnout své kontaktní údaje a případné další informace týkající se konkrétní kampaně. Právním základem pro shromažďování a zpracování těchto údajů je uzavření a plnění smlouvy týkající se kampaně a údaje jsou používány pro účely realizace aktivit kampaně nebo soutěže a pro kontaktování vás v souvislosti s vaší účastí v ní. 

Když navštívíte naše webové stránky, vaše zařízení nám automaticky odešle určité technické a jiné informace (např. IP adresu, údaje o prohlížeči a zařízení a zdroj vaší návštěvy). Tyto informace jsou používány pro účely poskytování webových stránek a služeb na nich obsažených vám, přičemž právním základem je náš oprávněný zájem nebo uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a námi, v závislosti na situaci. Informace o vašem používání webových stránek můžeme shromažďovat také pomocí souborů cookie. Informace o údajích shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií naleznete níže v části “Soubory cookie”.

Jste-li zástupcem nebo kontaktní osobou našeho firemního zákazníka nebo obchodního partnera, případně s námi spolupracující fyzickou osobou podnikatelem, shromažďujeme o vás následující informace:

 • Jméno a kontaktní údaje, a pokud jste fyzická osoba podnikatel, údaje, které jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako naší smluvní strany.
 • pozice a další informace o vašem spojení s naším zákazníkem/obchodním partnerem.
 • Možné podrobnosti o našich interakcích a vašich preferencích.

Tyto informace nám buď poskytujete přímo vy, když s námi komunikujete, nebo, pokud s námi nejste v přímém kontaktu, získáváme údaje od vaší organizace a jejích dalších zástupců, se kterými komunikujeme. Tyto údaje používáme pro účely řízení našeho vztahu a plnění smlouvy s firemním zákazníkem / našimi obchodními partnery a komunikace v souvislosti s tím. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem v souvislosti s řízením smluvního vztahu a spoluprací se zákazníkem nebo obchodním partnerem a dále, pokud jste fyzická osoba, která je naší smluvní protistranou, plnění smlouvy mezi námi. 

Pokud jsme povinni hlásit daňovému úřadu transakce související s naší spoluprací, můžeme potřebovat shromáždit také vaše osobní daňové identifikační číslo a základem pro shromažďování a účelem zpracování těchto údajů je splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje.

Soubory cookie 

Soubory cookie jsou části dat, které webové stránky ukládají do vašeho prohlížeče nebo zařízení při jejich návštěvě. Když jsou soubory cookie aktivovány, shromažďují o vás prostřednictvím vašeho zařízení a prohlížeče určité osobní údaje. Soubory cookie, které používáme, mohou shromažďovat následující informace:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče, verze a identifikátory relace
 • Typ zařízení a operační systém
 • Sledování URL na webových stránkách, čas strávený na webových stránkách a akce na nich.
 • Čas návštěvy a umístění na úrovni města

Rozsah výše uvedených informací, které jsou shromažďovány, závisí na typu aktivovaných souborů cookie. Typy souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro provoz našich webových stránek, můžete nepovolit prostřednictvím banneru se soubory cookie, který se vám zobrazí při vstupu na naše webové stránky. Pomocí nastavení prohlížeče můžete také kdykoli odstranit již nastavené soubory cookie. 

Soubory cookie používáme k následujícím účelům:

 • Zajištění funkčnosti našich webových stránek (“nezbytně nutné soubory cookie”).
 • poskytování rozšířených funkcí a personalizace našich webových stránek (“funkční soubory cookie”).
 • Poskytovat vám personalizovanou reklamu (“reklamní soubory cookie”).
 • Měření, analýza a zlepšování výkonu našich webových stránek (“výkonnostní soubory cookie”). 

Právním základem pro shromažďování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie je v případě nezbytně nutných souborů cookie náš oprávněný zájem nebo uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a námi, v závislosti na situaci, a v případě ostatních souborů cookie souhlas, který jste nám udělili (pokud jste si to zvolili) kliknutím na tlačítko přijmout vybrané soubory cookie na našem banneru se soubory cookie.

Podrobnější informace o souborech cookie, které se v současné době používají na našich webových stránkách, naleznete v seznamu souborů cookie v dolní části této stránky.

Marketing

Jak je uvedeno výše, některé vaše osobní údaje můžeme použít pro účely poskytování reklamy. V této části se o našich marketingových aktivitách a postupech dozvíte něco více.

Pokud jste nám dali souhlas s marketingem, např. přihlášením k odběru našeho newsletteru, nebo nám zákon jinak dává právo vás kontaktovat na základě našeho oprávněného zájmu, můžeme vám zasílat sdělení a reklamy na naše produkty a služby, nabídky a kampaně nebo jiné relevantní novinky o aktivitách společnosti Swappie nebo jejích partnerů. Tato sdělení vám můžeme zasílat prostřednictvím e-mailu nebo SMS v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytli. Jak je uvedeno výše, máte vždy právo se z odběru těchto sdělení odhlásit, a to podle pokynů k odhlášení, které vám budou poskytnuty v každém sdělení nebo marketingové zprávě. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže a odhlásit se z odběru. 

Zveřejňování údajů

Osobní údaje sdílíme v rámci skupiny společností Swappie pro výše uvedené účely. Kromě toho můžeme za účelem splnění některých účelů popsaných v tomto oznámení sdílet některé vaše osobní údaje s našimi poskytovateli služeb nebo obchodními partnery, jako jsou strany, které pro nás poskytují služby nebo provádějí činnosti naším jménem, aby vám poskytly služby nebo umožnily transakci, např. naši partneři v oblasti logistických a platebních služeb, naši poskytovatelé IT služeb, konzultanti nebo naši partneři, kteří se účastní vaší zákaznické cesty prostřednictvím naší spolupráce (např. naši partneři pro výměnu nebo předání). Pokud jste souhlasili se soubory cookie třetích stran nebo jste se přihlásili k odběru našich newsletterů či marketingových aktivit, můžeme vaše osobní údaje sdílet s těmito poskytovateli souborů cookie třetích stran a našimi marketingovými partnery, kteří pro nás plní účel zpracování.

Osobní údaje můžeme také poskytnout stranám mimo společnost Swappie, pokud:

 • Je to vyžadováno zákonem, například v případě, kdy musíme poskytnout osobní údaje, abychom mohli reagovat na žádost orgánu veřejné moci nebo orgánu činného v trestním řízení.
 • Zveřejnění vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany práv společnosti Swappie, našich partnerů, našich zákazníků nebo vás nebo pro účely veřejného zájmu v souladu se zákonem.
 • Pokud se zapojíme do fúze, akvizice nebo jakékoli formy prodeje všech nebo některých našich aktiv, můžeme vaše osobní údaje sdílet a/nebo předávat v souvislosti s vyhodnocením a vstupem do takových transakcí.
 • V jakékoli jiné situaci, kdy jsme získali váš souhlas s takovým předáním.

Vzhledem k tomu, že někteří naši poskytovatelé služeb a partneři sídlí mimo Evropský hospodářský prostor, může být nutné, abychom za účelem provádění našich operací předávali osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Předávání tohoto druhu probíhá v souladu s požadavky platných zákonů a při dodržení platných záruk pro předávání, např. na základě rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany údajů přijatých Evropskou komisí nebo s využitím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme a jak je zabezpečujeme?

Obecně platí, že osobní údaje jsou uchovávány, dokud již nejsou pro výše popsané účely nezbytné. Lhůty uchovávání mohou být delší, pokud máme zákonnou povinnost uchovávat, například podle účetních zákonů, určité druhy údajů v souladu s dobami uchovávání stanovenými zákonem. Kromě toho, pokud potřebujeme uchovávat nějaké informace déle z důvodu našeho oprávněného zájmu na ochraně našich zákonných práv, budeme pro tento účel uchovávat nezbytné informace na základě promlčecích lhůt nebo případně do doby, než bude příslušný nárok (nároky) s konečnou platností vypořádán (vypořádány).

K zabezpečení vašich osobních údajů používáme technická i organizační opatření. Zavedli jsme fyzická, administrativní a technická bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost zpracování vašich osobních údajů a jejich důvěrnost. K vašim údajům mají přístup pouze osoby, pro které je to nezbytné v souvislosti s jejich prací.

Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?

V souladu s platnými právními předpisy a v jejich mezích máte následující práva:

Právo na přístup k vašim osobním údajům – Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu osobních údajů – Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo být zapomenut – máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem.

Právo na omezení zpracování – v určitých situacích máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování – V určitých situacích máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu – Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Právo na přenos vašich osobních údajů – Pokud je to právně možné, máte právo na to, aby vám byly osobní údaje, které jste nám poskytli, vráceny v běžně používaném, strojově čitelném formátu, nebo, pokud je to technicky proveditelné, předány třetí straně.

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že některá z těchto práv nejsou absolutní a při jejich uplatňování mohou platit určitá omezení.

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Swappie

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat v důsledku změn v našich operacích zpracování nebo v platných právních předpisech. V takovém případě zveřejníme aktualizované oznámení o ochraně osobních údajů zde na našich webových stránkách. 

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní údaje správce údajů:

Jméno: Swappie Oy

IČO: 2692328-4

Adresa: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finsko

Telefonní číslo: +358104063821

E-mailová adresa: privacy (at) swappie.com

Webové stránky: www.swappie.com

Pokud si přejete podat stížnost nebo pokud máte pocit, že společnost Swappie nevyřešila vaše obavy uspokojivým způsobem, můžete se obrátit na příslušný místní dozorový úřad v zemi, kde se nacházíte, nebo na dozorový úřad v naší zemi, finského ombudsmana pro ochranu osobních údajů.