Privaatsuspoliitika

Swappie privaatsusteade

Tere tulemast meie privaatsusteate juurde. Siin selgitame teile, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, kuidas me neid kasutame ja millised on teie kui andmesubjekti õigused. See privaatsusteatis kehtib teie kohta, kui te olete:

 • Meie klient või potentsiaalne klient
 • Meie veebilehe külastaja
 • Meie ärikliendi või äripartneri esindaja või kontaktisik

Swappie Oy (“meie”, “meid” või “Swappie”) on käesolevas privaatsusteates kirjeldatud andmete vastutav töötleja. Pange tähele, et kui Swappie tegutseb oma äriklientide või partnerite jaoks andmete töötlejana, siis peaksite teie isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta teavet saama nende osapoolte privaatsusteadetest. 

Pange tähele, et Swappie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Meie privaatsusteade kehtib ainult meie veebisaidi kohta, seega kui klõpsate lingil teisele veebisaidile, siis tutvuge nende privaatsusteatega.

Selleks, et hõlbustada vajaliku teabe leidmist, oleme jaotanud teabe järgmiste teemade alla, mis loodetavasti aitavad teil selles teatises orienteeruda:

 • Milliseid andmeid kogutakse ja mis eesmärgil?
 • Küpsised
 • Turundus 
 • Andmete avalikustamine
 • Kui kaua me teie andmeid säilitame ja kuidas me neid turvaliselt hoiame?
 • Millised on teie andmekaitseõigused?
 • Muudatused meie privaatsuspoliitikas
 • Kontaktandmed

Milliseid andmeid kogutakse ja mis eesmärgil?

Selles jaotises selgitatakse, milliseid isikuandmeid Swappie teie kohta kogub, millistel eesmärkidel, kuidas andmeid kogutakse ja mis on nende kogumise õiguslik alus. Pange tähele, et teie suhtes võib kehtida rohkem kui üks allpool esitatud kategooriatest (nt kui olete meie klient ja kasutate meie veebisaiti, siis peaksite lugema kõiki asjakohaseid lõike).

Kui olete Swappie’s klient, kogume teie kohta järgmist teavet: 

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed
 • Teie pangakonto andmed, kui te müüte oma seadme meile.
 • Muud tehingu üksikasjad, nt toote liik
 • Teie makseandmed
 • Teie ja meie vaheline suhtlus

Selle teabe esitate te siis, kui te meiega tehingu sõlmite, nt meie veebivormi täites, või kui te meiega muul viisil suhtlete. Me kasutame neid andmeid teie tehingu töötlemiseks, teie klienditeeninduseks, teiega suhtlemiseks seoses teie tehinguga ja teie konto haldamiseks seoses teie kliendiga. Me võime kasutada andmeid ka selleks, et pakkuda teile reklaami seadusest tulenevate nõuete piires, ning te võite alati soovi korral reklaamiteadete edastamisest loobuda, tühistades tellimuse. Lisaks võime viia läbi kliendiküsitlusi, mille käigus kasutame eespool nimetatud andmeid teiega ühenduse võtmiseks ja võime koguda teilt lisateavet teie kliendikogemuse, eelistuste ja muu tagasiside kohta.

Pange tähele, et kui te sooritate meie veebisaidil makse või maksetellimuse, edastatakse teie tehingu- ja makseandmed meie makseteenuse partnerile, kes pakub maksefunktsiooni. Samamoodi jagame teie tellimuse üksikasjad meie logistikapartnerile, et teostada teile kohaletoimetamist või korraldada teile toote kättesaamist. Kui valite edasilükatud makseviisi ja taotlete seega krediiti, võivad meie makseteenuse pakkujad teostada krediidikontrolli, et tagada teie krediidivõimelisus. Täiendavat teavet nende andmetöötlustoimingute kohta leiate asjaomase partneri privaatsusteatest. 

Ülaltoodud andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ning, kui neid kasutatakse turunduse või kliendiuuringu eesmärgil, meie õigustatud huvi reklaamida teile meie tooteid ja teenuseid ning arendada meie äritegevust. Kui te tellidate meie uudiskirja seoses meiega tehingu tegemisega, on teie andmete töötlemise õiguslik alus sellega seoses teie nõusolek ja te võite selle tühistada, tühistades meie uudiskirja tellimise. Lisateavet meie turundustavade kohta leiate allpool jaotises “Turundus”.

Kui meil on selleks õiguslik kohustus või kui see on vajalik pettuste ennetamiseks, mis toimub meie õigustatud huvides, võime koguda teilt ka täiendavaid identifitseerimisandmeid, näiteks teie isikut tõendava dokumendi koopia või isikukoodi. Lisaks võime meie ja meie makseteenuse partnerid kasutada pettustevastaseid tehnoloogiaid, et tagada, et te teeme teiega õiguspärase tehingu, ja blokeerida võimalikud katsed sooritada oste, nt varastatud identiteedi või makseteabe abil. Kui me seda teeme, põhineb see meie õigustatud huvil, et vältida pettusi ja kuritegelikku käitumist meie äritegevuses, ning teilt kogutud andmeid võidakse võrrelda avaliku teabe või andmebaasidega, et maha arvata pettuse riski tase konkreetsel juhul.

Kui te nõustute meie turundusega või esitate meile oma andmed muul viisil: Kui annate nõusoleku meie turunduseks (nt tellige meie uudiskirja), kogume teie kontaktandmeid ja teavet teie nõusoleku staatuse kohta. Nende andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek ning neid kasutatakse meie turundussõnumite edastamiseks teile ning te võite sellest igal ajal loobuda, kui te loobute tellimusest, järgides turundussõnumites antud juhiseid või võttes meiega ühendust. Aeg-ajalt võime korraldada ka mitmesuguseid kampaaniaid või võistlusi, mille puhul saate meile seoses teie osalemisega edastada oma kontaktandmeid ja võimalikku muud teavet seoses konkreetse kampaaniaga. Nende andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on kampaaniaga seotud lepingu sõlmimine ja täitmine ning andmeid kasutatakse kampaania või konkursi läbiviimiseks ja teiega seoses teie osalemisega seotud kontaktide võtmiseks. 

Kui külastate meie veebisaiti, saadab teie seade meile automaatselt teatavat tehnilist ja muud teavet (nt IP-aadress, brauseri ja seadme andmed ning külastuse allikas). Neid andmeid kasutatakse selleks, et pakkuda teile veebisaiti ja selles sisalduvaid teenuseid, mille õiguslik alus on sõltuvalt olukorrast meie õigustatud huvi või teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine. Samuti võime koguda teavet teie veebilehe kasutamise kohta, kasutades küpsiseid. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmete kohta leiate teavet allpool olevast jaotisest “Küpsised”.

Kui olete meie ärikliendi või äripartneri esindaja või kontaktisik või meiega koostööd tegev füüsilisest isikust ettevõtja, kogume teie kohta järgmist teavet:

 • nimi ja kontaktandmed ning kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, siis andmed, mis on vajalikud teie kui meie lepingupartneri tuvastamiseks.
 • positsioon ja muu teave teie seotuse kohta meie kliendi/äripartneriga
 • Võimalikud üksikasjad meie suhtluse ja teie eelistuste kohta

Selle teabe esitate kas otse teie, kui te meiega suhtlete, või kui te ei ole meiega esmalt otsekontaktis, saame andmed teie organisatsioonilt ja selle teistelt esindajatelt, kellega me suhtleme. Me kasutame seda teavet oma suhte haldamiseks ja lepingu täitmiseks ärikliendi / meie äripartneritega ning sellega seotud suhtlemiseks. Andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi seoses lepingulise suhte ja koostöö haldamisega kliendi või äripartneriga ning lisaks, kui olete üksikisik, kes on meie lepingupartner, meie vahelise lepingu täitmine. 

Kui oleme kohustatud teatama meie koostööga seotud tehingutest maksuhaldurile, võib meil olla vaja koguda ka teie isiklikku maksukohustuslasena registreerimise numbrit ning nende andmete kogumise alus ja töötlemise eesmärk on juriidilise kohustuse täitmine, mida me peame täitma.

Küpsised 

Küpsised on andmed, mida veebisaidid salvestavad teie brauserisse või seadmesse, kui te neid külastate. Kui küpsised on aktiveeritud, koguvad need teie seadme ja brauseri kaudu teatud isikuandmeid teie kohta. Meie kasutatavad küpsised võivad koguda järgmist teavet:

 • IP-aadress
 • brauseri tüüp, versioon ja seansi tunnused
 • Seadme tüüp ja operatsioonisüsteem
 • URL jälg veebilehel, veebilehel veedetud aeg ja tegevused.
 • Külastuse aeg ja linna tasandi asukoht

Eespool loetletud kogutavate andmete ulatus sõltub aktiveeritud küpsiste tüübist. Te saate valida, kas lubada küpsiste tüüpe, mis ei ole meie veebisaidi toimimiseks hädavajalikud, meie küpsiste bänneri kaudu, mida teile meie veebisaidile sisenemisel palutakse. Samuti saate oma brauseri seadete abil igal ajal juba seatud küpsised kustutada. 

Me kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie veebisaidi toimimise tagamine (“rangelt vajalikud küpsised”)
 • meie veebisaidi täiustatud funktsionaalsuse ja isikupärastamise tagamine (“funktsionaalsed küpsised”)
 • Teile isikupärastatud reklaami pakkumiseks (“reklaamiküpsised”).
 • Meie veebisaidi tulemuslikkuse mõõtmine, analüüsimine ja parandamine (“tulemuslikkuse küpsised”). 

Küpsiste kaudu isikuandmete kogumise õiguslik alus on rangelt vajalike küpsiste puhul meie õigustatud huvi või teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine ja täitmine, sõltuvalt olukorrast, ning ülejäänud küpsiste puhul nõusolek, mille te olete meile andnud (kui te nii otsustate), klõpsates meie küpsiste bänneril valitud küpsiste jaoks nõusolekut.

Üksikasjalikumat teavet meie veebisaidil praegu kasutatavate küpsiste kohta leiate selle lehekülje lõpus olevast küpsiste loetelust.

Turundus

Nagu eespool öeldud, võime kasutada mõningaid teie isikuandmeid teile reklaami pakkumiseks. Selles jaotises räägime veidi lähemalt meie turundustegevusest ja -tavadest.

Kui olete andnud meile oma nõusoleku turunduseks, nt tellides meie uudiskirja, või kui seadus annab meile muul viisil õiguse võtta teiega ühendust meie õigustatud huvi alusel, võime saata teile teateid ja reklaami meie toodete ja teenuste, pakkumiste ja kampaaniate kohta või muid asjakohaseid uudiseid Swappie või tema partnerite tegevuse kohta. Me võime saata teile neid teateid e-posti või SMSi teel, sõltuvalt teie poolt meile antud kontaktandmetest. Nagu eespool öeldud, on teil alati õigus nendest teadetest loobuda, järgides igas teatises või turundussõnumis esitatud tellimuse tühistamise juhiseid. Võite meiega ka allpool loetletud kontaktandmete kaudu ühendust võtta, et loobuda tellimusest. 

Andmete avalikustamine

Me jagame isikuandmeid Swappie kontserni siseselt eespool nimetatud eesmärkidel. Lisaks võime käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks jagada mõningaid teie isikuandmeid meie teenusepakkujatele või äripartneritele, näiteks isikutele, kes osutavad meile teenuseid või teevad meie nimel toiminguid, et pakkuda teile teenuseid või võimaldada tehinguid, nt meie logistika- ja makseteenuste partnerid, meie IT-teenuste pakkujad, konsultandid või meie koostööpartnerid, kes osalevad teie klienditeekonnal meie koostöö kaudu (nt meie kaubavahetus- või tagastamispartnerid). Kui olete andnud nõusoleku kolmandate osapoolte küpsiste kasutamiseks või tellinud meie uudiskirju või turundustegevust, võime jagada teie isikuandmeid nende kolmandate osapoolte küpsiste pakkujate ja meie turunduspartneritega, kes täidavad meie jaoks töötlemise eesmärki.

Me võime avaldada isikuandmeid ka Swappie-välistele osapooltele, kui:

 • Seda nõuab seadus, näiteks juhul, kui me peame avalikustama isikuandmeid, et vastata riigiasutuse või õiguskaitseorgani taotlusele.
 • Teie isikuandmete avaldamine on vajalik ohutuse tagamiseks ja Swappie, meie partnerite, klientide või teie õiguste kaitsmiseks või avaliku huvi eesmärgil vastavalt seadusele.
 • Kui me osaleme ühinemises, omandamises või kogu meie vara või osa sellest müümisel, võime jagada ja/või edastada teie isikuandmeid seoses selliste tehingute hindamise ja nendega liitumisega.
 • mis tahes muudes olukordades, kus oleme saanud teie nõusoleku selliseks edastamiseks.

Kuna mõned meie teenusepakkujad ja partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, võib meil olla vaja edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, et teostada oma tegevust. Selline edastamine toimub vastavalt kohaldatavate seaduste nõuetele ja järgides edastamise suhtes kohaldatavaid kaitsemeetmeid, nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud andmekaitse taseme piisavuse otsuste alusel või kasutades Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud standardseid lepingutingimusi.

Kui kaua me teie andmeid säilitame ja kuidas me neid turvaliselt hoiame?

Üldreeglina säilitatakse isikuandmeid seni, kuni need ei ole enam vajalikud eespool kirjeldatud eesmärkidel. Säilitustähtajad võivad olla pikemad, kui meil on seadusest tulenev kohustus, näiteks raamatupidamisseaduste alusel, säilitada teatavat liiki andmeid vastavalt seaduses sätestatud säilitustähtaegadele. Lisaks sellele, kui meil on vaja andmeid kauem säilitada meie õigustatud huvi tõttu kaitsta oma seaduslikke õigusi, säilitame selleks vajalikke andmeid aegumistähtaegade alusel või vajaduse korral kuni asjaomase nõude (nõuete) lõpliku lahendamiseni.

Me rakendame nii tehnilisi kui ka organisatsioonilisi meetmeid, et hoida teie isikuandmeid turvaliselt. Oleme kehtestanud füüsilised, halduslikud ja tehnilised turvameetmed, et tagada teie isikuandmete töötlemise turvalisus ja konfidentsiaalsus. Teie andmetele saavad juurdepääsu ainult need isikud, kelle jaoks see on vajalik seoses nende tööga.

Millised on teie andmekaitseõigused?

Kohaldatavate õigusaktide kohaselt ja nende piires on teil järgmised õigused:

Õigus tutvuda oma isikuandmetega – teil on õigus teada, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja õigus tutvuda nende isikuandmetega.

Õigus parandada oma isikuandmeid – Kui teie arvates on teie isikuandmed ebatäpsed või ebatäielikud, võite taotleda nende andmete parandamist.

Õigus olla unustatud – teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist seadusega lubatud ulatuses.

Õigus piirata töötlemist – Teatud olukordades on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele – Teatud olukordades on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Õigus oma nõusolekut tagasi võtta – kui olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Õigus edastada oma isikuandmeid – kui see on õiguslikult kohaldatav, on teil õigus saada meile esitatud isikuandmed teile tagasi üldkasutatavas, masinloetavas vormingus või, kui see on tehniliselt võimalik, edastada need kolmandale isikule.

Kui soovite kasutada mõnda neist õigustest, võtke meiega ühendust käesoleva privaatsusteate lõpus esitatud kontaktandmete kaudu. Pange tähele, et mõned neist õigustest ei ole absoluutsed ja nende kasutamisel võivad kehtida teatud piirangud.

Muudatused Swappie privaatsusteates

Me võime käesolevat privaatsusteatist ajakohastada seoses muudatustega meie töötlemistoimingutes või kohaldatavates õigusaktides. Kui see juhtub, teeme ajakohastatud privaatsusteate siin meie veebisaidil kättesaadavaks. 

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusteatise või teie kohta käivate isikuandmete kohta või kui soovite kasutada mõnda oma andmekaitsega seotud õigust, võtke meiega ühendust.

Andmete vastutava töötleja kontaktandmed:

Nimi: Nimi: Swappie Oy

Äriühingu ID: 2692328-4

Aadress: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Soome

Telefoninumber: +358104063821

E-posti aadress: privacy (at) swappie.com

Veebileht: www.swappie.com

Kui soovite esitada kaebuse või kui tunnete, et Swappie ei ole teie probleemi rahuldavalt lahendanud, võite pöörduda oma asukohariigi pädeva kohaliku järelevalveasutuse või meie asukohariigi järelevalveasutuse, Soome andmekaitse ombudsmani poole.