Swappie Integriteitsbeleid

Swappie Privacybeleid

Welkom bij onze Privacyverklaring. Hier vertellen wij u welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat uw rechten als betrokkene zijn. Deze privacyverklaring is op u van toepassing als u:

 • Onze klant of een potentiële klant
 • Bezoeker van onze website
 • Een vertegenwoordiger of contactpersoon van onze zakelijke klant of zakenpartner

Swappie Oy (“wij”, “ons”, of “Swappie”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Indien Swappie optreedt als gegevensverwerker voor haar zakelijke klanten of partners, dient u de privacyverklaringen van deze partijen te raadplegen voor informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. 

Houd er ook rekening mee dat de website van Swappie links naar andere websites kan bevatten. Onze privacyverklaring geldt alleen voor onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u kennis te nemen van hun privacyverklaring.

Om het vinden van de informatie die u nodig hebt wat gemakkelijker te maken, hebben wij de verstrekte informatie onderverdeeld in de volgende onderwerpen die u hopelijk helpen bij het navigeren door deze mededeling:

 • Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?
 • Cookies
 • Marketing 
 • Openbaarmaking van gegevens
 • Hoe lang bewaren we uw gegevens en hoe houden we ze veilig?
 • Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • Contactgegevens

Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

In dit gedeelte wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Swappie over u verzamelt, voor welke doeleinden, hoe de gegevens worden verzameld en wat de rechtsgrondslag daarvoor is. Houd er rekening mee dat meer dan één van de onderstaande categorieën op u van toepassing kan zijn (u bent bijvoorbeeld onze klant en u gebruikt onze website, u moet alle relevante paragrafen lezen).

Als u klant bent van Swappie, verzamelen we de volgende informatie over u: 

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Uw bankgegevens als u uw apparaat aan ons verkoopt
 • Andere details van de transactie, bijvoorbeeld producttype
 • Uw betalingsgegevens
 • Communicatie die u met ons heeft

Deze informatie wordt door u verstrekt wanneer u de transactie met ons aangaat, bijvoorbeeld door het invullen van ons online formulier, of wanneer u anderszins met ons communiceert. Wij gebruiken de gegevens om uw transactie te verwerken, u klantenservice te verlenen, met u te communiceren over uw transactie en uw account te beheren in verband met uw klantschap. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om u reclame aan te bieden, binnen de grenzen van de wettelijke vereisten, en u kunt er altijd voor kiezen om u af te melden voor de reclame communicatie door u af te melden. We kunnen bovendien klantenonderzoeken uitvoeren, waarbij we de bovengenoemde gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en verdere informatie van u te verzamelen over uw klantervaring, voorkeuren en andere feedback.

Wanneer u een betaling of een betalingsabonnement op onze website uitvoert, worden uw transactie- en betalingsgegevens doorgegeven aan onze partner die de betalingsfunctie verzorgt. Evenzo zullen wij de gegevens van uw bestelling doorgeven aan onze logistieke partner om de levering aan u uit te voeren of het ophalen van het product bij u te organiseren. Als u kiest voor een uitgestelde betalingsoptie en dus krediet aanvraagt, kunnen onze betalingsdienstaanbieders kredietcontroles uitvoeren om uw kredietwaardigheid te waarborgen. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende partner voor meer informatie over hun gegevensverwerkingsactiviteiten. 

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van bovengenoemde gegevens is de uitvoering van het contract tussen u en ons, en, voor zover gebruikt voor marketing of klantenonderzoek, ons legitieme belang om reclame te maken voor onze producten en diensten aan u en onze zaken te ontwikkelen. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief in verband met een transactie met ons, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband hiermee uw toestemming, en u kunt deze intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief. Meer informatie over onze marketingpraktijken vindt u hieronder onder het kopje “Marketing”.

Indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of indien het noodzakelijk is voor fraudepreventieactiviteiten, uitgevoerd in ons legitieme belang, kunnen wij ook aanvullende identificerende informatie van u verzamelen, zoals uw ID-kopie of ID-nummer. Daarnaast kunnen wij en onze partners in betalingsdiensten gebruik maken van fraudepreventietechnologieën om ervoor te zorgen dat wij een legitieme transactie met u aangaan en om mogelijke pogingen om aankopen te doen, bijvoorbeeld met gestolen identiteiten of betalingsinformatie, te blokkeren. Wanneer wij dit doen, is dit gebaseerd op ons legitieme belang om fraude en crimineel gedrag in ons bedrijf te voorkomen, en de van u verzamelde gegevens kunnen worden vergeleken met openbare informatie of databases om het frauderisico in het specifieke geval af te leiden.

Als u toestemming geeft voor onze marketing of anderszins uw gegevens aan ons verstrekt: Als u toestemming geeft voor onze marketing (bijv. inschrijven voor onze nieuwsbrief), verzamelen wij uw contactgegevens en informatie over uw toestemmingsstatus. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is uw toestemming, en ze worden gebruikt om u onze marketingcommunicatie aan te bieden, en u kunt zich op elk moment hiervoor afmelden door u af te melden volgens de instructies in de marketingberichten of door contact met ons op te nemen. Van tijd tot tijd kunnen wij ook verschillende soorten campagnes of wedstrijden organiseren, waarbij u ons in verband met uw deelname uw contactgegevens en eventuele andere informatie over de specifieke campagne kunt verstrekken. De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst betreffende de campagne, en de gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de campagne- of wedstrijdactiviteiten en om contact met u op te nemen in verband met uw deelname daaraan. 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde technische en andere informatie automatisch door uw apparaat naar ons verzonden (d.w.z. IP-adres, browser- en apparaatgegevens en de bron van uw bezoek). De informatie wordt gebruikt om de website en de daarin opgenomen diensten aan u te kunnen leveren, met als rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, afhankelijk van de situatie. Wij kunnen ook informatie over uw websitegebruik verzamelen door cookies te gebruiken. Voor informatie over gegevens die via cookies en soortgelijke technologieën worden verzameld, verwijzen wij naar de rubriek “Cookies” hieronder.

Als u een vertegenwoordiger of contactpersoon van onze zakelijke klant of zakenpartner bent, of een individuele ondernemer die met ons samenwerkt, verzamelen wij de volgende informatie over u:

 • naam en contactgegevens, en, indien u een individuele ondernemer bent, gegevens die nodig zijn om u als onze contractuele wederpartij te identificeren
 • Positie en andere informatie over uw band met onze klant/zakenpartner
 • Mogelijke details over onze interacties en uw voorkeuren

Deze informatie wordt ofwel rechtstreeks door u verstrekt wanneer u met ons communiceert, ofwel, indien u niet eerst rechtstreeks contact met ons opneemt, ontvangen wij de gegevens van uw organisatie en haar andere vertegenwoordigers waarmee wij communiceren. Wij gebruiken deze gegevens voor het beheer van onze relatie en de uitvoering van het contract met de zakelijke klant / onze zakenpartners en de communicatie daarover. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in verband met het beheer van de contractuele relatie en de samenwerking met de klant of zakenpartner, en bovendien, als u een individu bent dat onze contracttegenpartij is, de uitvoering van de overeenkomst tussen ons. 

Als wij verplicht zijn om transacties in verband met onze samenwerking aan de belastingdienst te melden, kan het zijn dat wij ook uw persoonlijke fiscale identificatienummer moeten verzamelen en de basis voor het verzamelen en het doel van het verwerken van deze gegevens is het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Cookies 

Cookies zijn stukjes gegevens die websites op uw browser of apparaat opslaan wanneer u ze bezoekt. Wanneer cookies worden geactiveerd, verzamelen ze bepaalde persoonlijke gegevens over u via uw apparaat en browser. De cookies die wij gebruiken kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • IP-adres
 • Browser type, versie en sessie identifiers
 • Type apparaat en besturingssysteem
 • URL-pad op de website, bestede tijd en acties op de website
 • Tijdstip van bezoek en plaats op stadsniveau

De omvang van de bovengenoemde informatie die wordt verzameld, hangt af van het type cookies dat is geactiveerd. U kunt ervoor kiezen de soorten cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website niet toe te staan via onze cookiebanner die u wordt getoond wanneer u op onze website landt. U kunt ook uw browserinstellingen gebruiken om reeds ingestelde cookies te allen tijde te verwijderen. 

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Onze website laten functioneren (‘strikt noodzakelijke cookies’)
 • Het bieden van verbeterde functionaliteit en personalisatie op onze website (‘functionele cookies’)
 • Om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden (‘reclame cookies’)
 • Het meten, analyseren en verbeteren van de prestaties van onze website (‘performance cookies’) 

Rechtsgrondslag voor het verzamelen van de persoonsgegevens via de cookies is, voor strikt noodzakelijke cookies, ons gerechtvaardigd belang, of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, afhankelijk van de situatie, en voor de rest van de cookies, de toestemming die u ons hebt gegeven (als u daarvoor kiest) door op acceptatie te klikken voor de gekozen cookies op onze cookiebanner.

Voor meer gedetailleerde informatie over de cookies die momenteel op onze website worden gebruikt, zie de lijst met cookies onderaan deze pagina.

Marketing

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens gebruiken om u reclame aan te bieden. In dit gedeelte vertellen wij wat meer over onze marketingactiviteiten en -praktijken.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor marketing, bijvoorbeeld door u te abonneren op onze nieuwsbrief, of als de wet ons anderszins het recht geeft om contact met u op te nemen op basis van ons legitieme belang, kunnen wij u mededelingen en advertenties sturen over onze producten en diensten, aanbiedingen en campagnes, of ander relevant nieuws over activiteiten van Swappie of haar partners. Wij kunnen u deze mededelingen via e-mail of SMS sturen, afhankelijk van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt. Zoals hierboven vermeld, heeft u altijd het recht om u af te melden voor deze communicatie door de afmeldingsinstructies te volgen die u in elke communicatie of marketingbericht worden verstrekt. U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om u af te melden. 

Openbaarmaking van gegevens

Wij delen persoonsgegevens binnen de Swappie bedrijvengroep voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarnaast kunnen wij, om sommige van de in deze mededeling beschreven doeleinden te vervullen, sommige van uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners of commerciële partners, zoals partijen die diensten voor ons verlenen of namens ons acties uitvoeren om de diensten aan u te verlenen of de transactie met u mogelijk te maken, bijvoorbeeld onze partners voor logistieke en betalingsdiensten, onze IT-dienstverleners, consultants, of onze partners die via onze samenwerking deelnemen aan uw klantreis (bijvoorbeeld onze inruil- of afgiftepartners). Als u hebt ingestemd met cookies van derden, of u hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven of marketingactiviteiten, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze externe aanbieders van cookies en onze marketingpartners die het doel van de verwerking voor ons uitvoeren.

Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken aan partijen buiten Swappie indien:

 • Het is wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in een geval waarin wij persoonsgegevens moeten vrijgeven om te voldoen aan een verzoek van een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie.
 • Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en de rechten van Swappie, onze partners, onze klanten of u te beschermen, of voor doeleinden van algemeen belang in overeenstemming met de wet.
 • Als wij betrokken raken bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van al onze of een deel van onze activa, kunnen wij uw persoonsgegevens delen en/of overdragen in verband met de evaluatie van en het aangaan van dergelijke transacties.
 • In elke andere situatie waarin wij uw toestemming voor een dergelijke overdracht hebben verkregen.

Aangezien sommige van onze dienstverleners en partners zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven om onze activiteiten uit te voeren. Dergelijke overdrachten vinden plaats overeenkomstig de vereisten van de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van de toepasselijke waarborgen voor de overdrachten, bijvoorbeeld op basis van door de Europese Commissie vastgestelde besluiten inzake adequaatheid van het gegevensbeschermingsniveau of met gebruikmaking van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens en hoe houden we ze veilig?

In de regel worden persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. De bewaartermijnen kunnen langer zijn als wij wettelijk verplicht zijn bepaalde soorten gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de boekhoudwetgeving, overeenkomstig de in de wet vastgestelde bewaartermijnen. Bovendien, als wij gegevens langer moeten bewaren in ons legitieme belang om onze wettelijke rechten te beschermen, bewaren wij de daarvoor noodzakelijke gegevens op basis van verjaringstermijnen of, indien van toepassing, totdat de desbetreffende vordering(en) definitief is/zijn afgehandeld.

Wij passen zowel technische als organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen voor wie dit noodzakelijk is in verband met hun werk.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

In overeenstemming met en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten:

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens – U hebt het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken en om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens – Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze te corrigeren.

Recht om te worden vergeten – U hebt het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover de wet dat toestaat.

Recht op beperking van de verwerking – In bepaalde situaties hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Recht op bezwaar tegen verwerking – In bepaalde situaties heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om uw toestemming in te trekken – Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht op overdracht van uw persoonsgegevens – Indien wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat aan u terug te laten sturen of, indien technisch haalbaar, over te dragen aan een derde partij.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring. Sommige van deze rechten zijn niet absoluut en er kunnen bepaalde beperkingen gelden bij de uitoefening ervan.

Wijzigingen in de privacyverklaring van Swappie

Wij kunnen deze Privacykennisgeving bijwerken als gevolg van wijzigingen in onze verwerkingsactiviteiten of in de toepasselijke wetgeving. Wanneer dit gebeurt, zullen wij de bijgewerkte Privacyverklaring hier op onze website beschikbaar stellen. 

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, de persoonsgegevens die wij van u hebben, of als u een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens gegevensbeheerder:

Naam: Swappie Oy

Bedrijfs ID: 2692328-4

Adres: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finland

Telefoonnummer: +358104063821

E-mailadres: privacy (at) swappie.com

Website: www.swappie.com

Indien u een klacht wenst in te dienen of indien u van mening bent dat Swappie uw bezorgdheid niet op bevredigende wijze heeft behandeld, kunt u contact opnemen met de bevoegde plaatselijke toezichthoudende autoriteit van het land waar u zich bevindt, of met de toezichthoudende autoriteit van onze vestiging, de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming.