Retningslinjer for personvern

Swappie Oy Retningslinjer for personvern


1. Registerets navn
Swappie Oy Customer Register


2. Behandlingsansvarlig
Swappie Oy (“vi” eller “Swappie”) behandler personopplysninger med formål om å opprettholde kundeforhold, muliggjøre kundekommunikasjon, gjennomføre kontrakter og direkte markedsføring. I tillegg samler vi analytiske data om våre besøkende på nettsidene.
I tillegg til privatkunder, har Swappie Oy bedriftskunder og partnere hvis representanters personopplysninger kan bli behandlet som en del av dette registeret. Dataene til bedriftskunders representanter brukes kun til kommunikasjon og markedsføring rettet mot nevnte bedrifter.
Swappie Oy forplikter seg til å respektere og beskytte personvernet ditt og vil derfor at du skal vite hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger nærmere nedenfor.
Merk at disse retningslinjene for personvern kun gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Swappie Oy som behandlingsansvarlig.


3. Kontaktinformasjon


Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon:
Selskaps-ID: 2692328-4
Adresse: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finland
E-postadresse: privacy@swappie.com
Nettsted: www.swappie.com


4. Innsamlede data

 • For- og etternavn
 • Kontaktinformasjon
 • Samtykke knyttet til markedsføring, forbud eller annen informasjon, eller ytterligere informasjon som oppgis
 • For bedriftskunderepresentanter, organisasjonen, stillingen og annen informasjon knyttet til bedriftskundeforholdet
 • IP-adresse
 • Nettleserøktidentifikatorer
 • URL-spor på nettstedet og tid brukt
 • Tid for besøket
 • Nettlesertype og -versjon
 • Enhetstype
 • Navn og e-postadresse for nyhetsbrevabonnenter
 • Endringslogg for informasjon som er viktig for oppdrag

5. Datakilder

Data mottatt fra den registrerte
Vi mottar dataene som behandles i samsvar med disse retningslinjene for personvern hovedsakelig fra de registrerte selv.
Dataene som samles inn fra nettstedet vårt lagres på tjeneren under besøket.
Dataene kan også innhentes gjennom andre tjenesteleverandører hvis det er mulig og i samsvar med forskrifter.


Informasjonskapsler
Vi benytter forskjellige teknikker for innsamling av analytiske data når brukere besøker våre Swappie Oy-tjenester, inkludert informasjonskapsler og Web Beacon-teknologi.
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes til og oppbevares på brukerens datamaskin og gjør det mulig for nettsideadministratoren å identifisere hyppige besøkende på nettstedet, tilrettelegge for de besøkendes bruk av Swappie Oy-tjenester og muliggjøre sammenstilling av data om besøkende. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å kontinuerlig forbedre våre Swappie Oy-tjenester og forbedre servicen til våre brukere. Informasjonskapsler skader ikke brukernes datamaskiner eller filer. Vi bruker dem til å gi våre kunder informasjon og tjenester tilpasset deres individuelle behov.
Du kan deaktivere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din eller konfigurere nettleseren til å varsle deg når informasjonskapsler blir forsøkt installert. Følgende lenker, for eksempel, gir informasjon om endring av innstillinger for informasjonskapsler i noen av de mest populære nettleserne:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Vær oppmerksom på at enkelte deler av våre Swappie Oy-tjenester ikke fungerer riktig hvis informasjonskapsler deaktiveres.
“Web Beacon” er en teknologi som muliggjør identifiseringen av lesere av nettsider og e-postmeldinger, for eksempel ved å identifisere om en e-postmelding har blitt lest.
Webanalysetjenester
Swappie Oy bruker Google Analytics og andre nettanalysetjenester for å samle analytisk data og rapporter om hvordan besøkende bruker våre nettsider slik at vi kan forbedre tjenestene våre. For mer informasjon om Google Analytics, se nettsiden for Google Analytics. Hvis du vil velge bort datainnsamling av Google Analytics, kan du laste ned følgende tillegg for nettleseren din: Nettlesertillegg for bortvelging av Google Analytics.


6. Formålet med databehandlingen
Personopplysninger kan også bli brukt til følgende formål, i samsvar med lov og samtykke: markedsføring, levering og fullføring av tjenester, utvikling og gjennomføring av kundetjenester, analyse og sammenstilling av statistikk, utvikling av tjenester, kundeservice og forretninger samt enhver annen aktivitet knyttet til salg eller tjenester.


Kundekommunikasjon og vedlikehold av kundeforhold  
Personopplysninger brukes for håndtering, administrasjon, vedlikehold og utvikling av kundeforhold og kommunikasjon mellom Swappie Oy og kunder. Hvis du kontakter oss, vil vi bruke informasjonen du oppgir til å besvare dine spørsmål, løse eventuelle problemer du måtte ha og behandle din forespørsel.


Markedsføringsformål
Hvis du har samtykket i å motta direkte markedsføring, kan vi sende deg informasjon om Swappie Oys aktiviteter og annet direkte markedsføringsmateriale.   
Den registrerte har alltid rett til å nekte oss å bruke personopplysninger for direkte markedsføring, markedsføringsundersøkelser eller profilering ved å kontakte oss via kontaktdetaljene vist over, eller ved å bruke avmeldingsvalget i forbindelse med direkte markedsføringsmeldinger eller nyhetsbrevet.


7. Oppbevaring av data
Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge som loven krever det eller så lenge de er nødvendig for ovennevnte formål.


8. Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området
Vi kan behandle personopplysninger i systemer som overfører informasjon utenfor EU og EØS. Hvis Europakommisjonen ikke har vurdert destinasjonslandets databeskyttelsesnivå som tilstrekkelig, vil vi sikre et tilstrekkelig nivå med databeskyttelse for dine personopplysninger gjennom vår avtalepraksis (f.eks. Europakommisjonens modellklausuler om overføring av personopplysninger til tredjeland) eller andre tiltak.


9. Mottakere av personopplysninger
Vi kan utlevere informasjon til myndigheter som regulerer virksomhet, for eksempel regionale statlige forvaltningsorganer, skatteetaten, personvernombudet eller enhver annen part som kreves av lov, i den utstrekning det er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.


For juridiske grunner
Vi kan utlevere personopplysninger til parter utenfor Swappie Oy hvis tilgang til personopplysninger med rimelighet anses nødvendig for å (i) etterleve gjeldende lover, forskrifter eller en rettsavgjørelse; (ii) avsløre, hindre eller på annen måte motvirke svindel, hvitvasking, terrorfinansiering eller tekniske eller datasikkerhetsproblemer; eller (iii) for å sikre sikkerheten og beskytte eiendelene til Swappie Oy eller dets kunder, eller til formål av allmenn interesse i samsvar med lov.


Autoriserte tjenesteleverandører
Vi kan utlevere personopplysninger til autoriserte tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss. Våre avtaler med våre tjenesteleverandører inkluderer forpliktelser der tjenesteleverandørene forplikter seg til å begrense bruken av personopplysninger og minst etterleve personverns- og datasikkerhetsstandardene i disse retningslinjene for personvern.


Med ditt uttrykkelige samtykke
Vi kan utlevere personopplysninger til tredjeparter utenfor Swappie Oy-organisasjonen for andre grunner enn tidligere nevnt når vi har den registrertes uttrykkelige samtykke. Den registrerte kan når som helst trekke et slikt samtykke tilbake.


10. Den registrertes rettigheter


Rett til tilgang
Den registrerte har tilgangsrett til sine personopplysninger som behandles av Swappie Oy. Hvis du ønsker det, kan du ta kontakt for å finne ut hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilket formål opplysningene brukes.


Rett til å kreve retting av opplysninger
Du har rett til å kreve at vi retter feilaktige, unøyaktige, ufullstendige, utdaterte eller unødvendige personopplysninger vi oppbevarer. Du kan for eksempel oppdatere kontaktinformasjonen din eller andre personopplysninger ved å kontakte oss.


Rett til å kreve sletting av opplysninger
Du kan be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil gjennomføre handlingene du ber om med mindre vi har en legitim grunn til å ikke slette data.


Rett til å protestere og rett til å begrense behandlingen
Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine opplysninger, eventuelt profilering hvis opplysningene dine brukes til direkte markedsføring. Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, hvis, blant annet, opplysningene om deg er uriktige. I tillegg har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under bestemte omstendigheter på grunnlag av bestemte personlige omstendigheter.


Rett til å overføre data fra ett system til et annet
Den registrerte har rett til å motta sine personopplysninger fra oss i en strukturert og vanlig form og uavhengig overføre dataene til en tredjepart.


Utøvelse av rettighetene
Hvis du vil utøve en av de ovennevnte rettighetene, sender du følgende informasjon til Swappie Oy med post eller e-post: navn, adresse, telefonnummer og en kopi av gyldig legitimasjon. Det kan hende at vi vil be om at du oppgir mer informasjon for å verifisere identiteten din. Vi kan avvise forespørsler som gjentas urimelig ofte, er overdrevne eller som er klart uberettigede.


11. Datasikkerhet
Vi har implementert administrative, organisasjonsmessige, tekniske og fysiske sikringer for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Våre sikkerhetstiltak er utformet for å opprettholde et passende nivå for å sikre opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Personopplysninger kan kun behandles av de personene hvis stillinger berettiger det. Bruken av personopplysninger er beskyttet av passende brukerspesifikk påloggingsinformasjon, passord og tilgangsrettigheter.


12. Klager
Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten hvis du mener at Swappie Oys behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med personvernforordningen.