Rensa utrymme: Så här tar du bort bilder på din iPhone

delete photos on your iPhone

Har du ständigt ont om lagringsutrymme på din iPhone på grund av ett överfyllt bildbibliotek? Oroa dig inte! I denna steg-för-steg-guide kommer vi att visa dig hur du enkelt tar bort bilder från din iPhone och frigör värdefullt utrymme för nya minnen. Vi kommer också att förklara hur iCloud-säkerhetskopiering och synkronisering fungerar för att hålla dina bilder säkra och tillgängliga på alla dina enheter.

Ansvarsfriskrivning:
Observera att stegen som ges i denna guide kan variera något beroende på din iPhone-modell och version

Steg 1: Öppna Bilder-appen

Hitta och tryck på ikonen för ”Bilder” på din iPhones startsida. Detta kommer att öppna appen och visa hela ditt bildbibliotek.

Steg 2: Välj bilder att ta bort

Bläddra igenom ditt bildbibliotek och tryck på albumet som innehåller de bilder du vill ta bort. Om du vill ta bort bilder från hela biblioteket, hoppa över detta steg.

Steg 3: Tryck på ”Välj”

I det övre högra hörnet av skärmen trycker du på knappen ”Välj”. Detta gör att du kan välja flera bilder att ta bort.

Steg 4: Välj bilder att ta bort

Tryck på varje bild du vill ta bort. Valda bilder kommer att markeras med en blå bock. Du kan också svepa med fingret över en rad bilder för att välja flera bilder på en gån

Steg 5: Ta bort bilderna

När du har valt alla bilder du vill ta bort, tryck på papperskorgen längst ned till höger på skärmen. En bekräftelseruta visas. Tryck på ”Radera [X] bilder” för att permanent ta bort de valda bilderna från din iPhone.

Steg 6: Töm albumet med senaste raderade bilder

Borttagna bilder flyttas till albumet ”Senast raderade”, där de förblir i 30 dagar innan de permanent raderas. För att omedelbart frigöra utrymme, öppna albumet ”Senast raderade” och tryck på ”Välj” i det övre högra hörnet. Tryck sedan på ”Ta bort alla” för att permanent ta bort alla bilder i detta album.

Ofta ställda frågor

Kan jag återställa borttagna bilder från min iPhone?

Ja, om du av misstag tar bort en bild kan du återställa den inom 30 dagar från albumet ”Senast raderade”. Öppna helt enkelt albumet, markera de bilder du vill återställa och tryck på ”Återställ” för att återställa dem till ditt bildbibiliotek.

Kommer raderade bilder på min iPhone även att tas bort från iCloud?

Som standard kommer borttagning av bilder från din iPhone inte att ta bort dem från iCloud. Men om du har aktiverat iCloud-bilder (tidigare känt som iCloud-bildbibliotek) kommer borttagning av en bild från din iPhone också att ta bort den från iCloud och alla andra enheter som är anslutna till ditt iCloud-konto. Detta säkerställer att dina bilder synkroniseras på alla dina enheter.

Hur kan jag ta bort flera bilder samtidigt?

I Bilder-appen trycker du på ”Välj” i det övre högra hörnet och trycker sedan på varje bild du vill ta bort. Du kan också svepa med fingret över en rad bilder för att välja flera bilder på en gång. När du har valt alla bilder du vill ta bort trycker du på papperskorgen för att ta bort dem.

Vad händer om jag tar bort en bild från albumet ”Senast raderade”?

När du tar bort en bild från albumet ”Senast raderade” kommer den att permanent tas bort från din iPhone och kan inte återställas. Det är rekommenderat att dubbelkolla bilderna i detta album innan du tar bort dem, eftersom det inte går att återställa dem när de har tagits bort permanent.

Hur frigör jag utrymme på min iPhone utan att ta bort bilder?

Förutom att ta bort bilder finns det andra sätt att frigöra utrymme på din iPhone. Du kan avinstallera oanvända appar, ta bort gamla meddelanden, rensa webbläsarens cache eller överföra bilder och videor till en dator eller en extern lagringsenhet. Dessutom kan du överväga att uppgradera ditt iCloud-lagringsabonnemang för att lagra dina bilder och videor i molnet, vilket frigör utrymme på din enhet.

Kan jag ta bort bilder direkt från min iPhones lagring utan att använda Bilder-appen?

Nej, bilder som lagras på din iPhone kan endast tas bort genom Bilder-appen. Du kan inte ta bort dem direkt från enhetens lagring.

Kommer borttagning av bilder från min iPhone påverka deras kvalitet eller upplösning?

Nej, att ta bort bilder från din iPhone påverkar inte deras kvalitet eller upplösning. Bilderna tas helt enkelt bort från enhetens lagring, men de förblir intakta i iCloud om du har aktiverat iCloud-bilder.