55,9 % Slovákov priznáva, že nemajú informácie o rastúcom objeme elektronického odpadu

Prieskum ku Dňu Zeme realizovaný spoločnosťou Swappie na Slovensku upozorňuje na naliehavú potrebu vzdelávania v oblasti problematiky elektronického odpadu, pretože jeho produkcia vo svete rastie päťkrát rýchlejšie, než bolo doteraz odhadované.

Bratislava, – 19. apríla 2024: Spoločnosť Swappie, najväčšia európska firma zaoberajúca sa repasovaním iPhonov, upozorňuje pred Dňom Zeme na naliehavú potrebu informovať verejnosť o dopadoch rastúceho objemu elektronického odpadu. Nedávna štúdia OSN odhalila, že v roku 2022 bolo vyprodukovaných rekordných 62 miliónov ton elektronického odpadu, čo je o 82 % viac ako v roku 2010; OSN odhaduje, že do roku 2030 sa množstvo tohto odpadu zvýši o ďalších 32 % na 82 miliónov ton.

Spoločnosť Swappie vykonala celoeurópsky komunitný prieskum v krajinách, kde pôsobí. Cieľom bolo zistiť mieru povedomia spotrebiteľov o udržateľných návykoch, uhlíkovej stope a dopade elektronického odpadu na planétu. Na Slovensku na odpovede v dotazníku odpovedalo 477 ľudí. Výsledkom je zistenie o rozšírenej neinformovanosti o elektronickom odpade a jeho dôsledkoch.

Celosvetovo ročná produkcia elektronického odpadu rapídne stupa – o 2,6 milióna ton. OSN predpokladá, že miera recyklácie, ktorá v roku 2022 predstavovala 22,3 %, klesne do roku 2030 na 20 %. Tento pokles je dôsledkom toho, že snaha o recykláciu nedokáže držať krok s rýchlym nárastom produkcie elektronického odpadu vo svete.

Z prieskumu vyplynuli nasledujúce kľúčové poznatky:

Znepokojenie ľudí ohľadom ich emisií CO2:

47,1% respondentov z komunity Swappie je silne až extrémne znepokojených z emisií CO2, ktoré v dôsledku ich osobnej spotreby vznikajú. Naopak, iba 6,7% respondentov v komunite Swappie neznepokojuje vplyv ich osobnej produkcie CO2 na klímu.

Priepasť v informovanosti:

55,9 % respondentov sa vyjadrilo, že nevedia o predpokladanom náraste množstva elektronického odpadu do roku 2030.

Christoph Lau, vedúci pre strednú a južnú Európu v spoločnosti Swappie, k prieskumu dodáva: “Tieto zistenia prieskumu podčiarkujú zásadný význam zvyšovania povedomia o elektronickom odpade a jeho škodlivých účinkoch na našu planétu. Je zrejmé, že medzi spotrebiteľmi existuje silná túžba po informovanejšom rozhodovaní, ktoré by zmiernilo ich dopad na životné prostredie – ale tým to nekončí. Vo Swappie sa zaväzujeme informovať stále viac ľudí o elektronickom odpade a o tom, ako môže každý človek prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom.”

Spoločnosť Swappie sa aj naďalej venuje environmentálnemu vzdelávaniu a udržateľnosti a jej cieľom je poskytnúť každému znalosti, ktoré mu pomôžu bojovať proti elektronickému odpadu a znížiť emisie uhlíka. 

V rámci svojich iniciatív ku Dňu Zeme predstaví spoločnosť Swappie vzdelávacie kampane a zdroje, ktoré pomôžu jednotlivcom lepšie pochopiť a riešiť problémy spojené s elektronickým odpadom.

O spoločnosti Swappie
Swappie, najväčší európsky predajca repasovaných iPhonov, je poprednou internetovou destináciou pre predaj a nákup repasovaných smartfónov. Jej poslaním je poskytnúť ľuďom spôsob výmeny ich telefónov, ktorý je vysoko kvalitný, cenovo dostupný a šetrný k životnému prostrediu. Swappie v súčasnosti pôsobí v celej Európe, vrátane Slovenska, Švédska, Talianska a Nemecka. V roku 2022 sa spoločnosť rozrástla o tržby vo výške 208 miliónov eur a od svojho založenia v auguste 2016 sa Swappie stala jednou z najinovatívnejších a najrýchlejšie rastúcich spoločností v Európe, rozšírila svoj tím na viac ako 800 zamestnancov a od investorov doteraz získala 171 miliónov dolárov ( 149 miliónov eur). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.swappie.com