Podmienky ochrany osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Swappie

Vitajte v našom oznámení o ochrane osobných údajov. Tu vám povieme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva ako subjektu údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na vás vzťahuje, ak ste:

 • Náš zákazník alebo potenciálny zákazník
 • Návštevník našej webovej stránky
 • zástupca alebo kontaktná osoba nášho firemného zákazníka alebo obchodného partnera

Spoločnosť Swappie Oy (“my”, “nás” alebo “Swappie”) je správcom údajov opísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že ak spoločnosť Swappie vystupuje ako spracovateľ údajov pre svojich firemných zákazníkov alebo partnerov, informácie o zhromažďovaní a spracovaní vašich osobných údajov by ste mali nájsť v oznámeniach o ochrane osobných údajov týchto strán. 

Upozorňujeme tiež, že webová lokalita spoločnosti Swappie môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Naše oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na našu webovú lokalitu, takže ak kliknete na odkaz na inú webovú lokalitu, mali by ste sa oboznámiť s jej oznámením o ochrane osobných údajov.

Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie potrebných informácií, rozdelili sme poskytnuté informácie do nasledujúcich tém, ktoré vám,  pomôžu pri orientácii v tomto oznámení:

 • Aké údaje sa zhromažďujú a na aké účely?
 • Cookies
 • Marketing 
 • Zverejňovanie údajov
 • Ako dlho uchovávame vaše údaje a ako ich chránime?
 • Aké sú vaše práva na ochranu údajov?
 • Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov
 • Kontaktné informácie

Aké údaje sa zhromažďujú a na aké účely?

Táto časť vysvetľuje, aké osobné údaje o vás spoločnosť Swappie zhromažďuje, na aké účely, ako sa údaje zhromažďujú a aký je ich právny základ. Upozorňujeme, že sa na vás môže vzťahovať viac ako jedna z nižšie uvedených kategórií (napr. ste náš zákazník a používate našu webovú lokalitu, mali by ste si prečítať všetky príslušné odseky).

Ak ste zákazníkom spoločnosti Swappie, zhromažďujeme o vás nasledujúce informácie: 

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné informácie
 • údaje o vašom bankovom účte, ak nám zariadenie predávate.
 • Ďalšie údaje o transakcii, napr. typ produktu
 • Vaše platobné údaje
 • Komunikácia, ktorú s nami môžete mať

Tieto informácie nám poskytujete, keď s nami uzatvárate transakciu, napr. vyplnením nášho online formulára, alebo keď s nami komunikujete iným spôsobom. Tieto informácie používame na účely spracovania vašej transakcie, poskytovania služieb zákazníkom, komunikácie s vami v súvislosti s vašou transakciou a správy vášho účtu v súvislosti s vašou zákazníckou činnosťou. Údaje môžeme použiť aj na účely poskytovania reklamy pre vás v rámci zákonných požiadaviek, pričom sa môžete kedykoľvek rozhodnúť odhlásiť z reklamnej komunikácie odhlásením sa z odberu. Okrem toho môžeme vykonávať zákaznícke prieskumy, pri ktorých používame vyššie uvedené údaje na to, aby sme vás kontaktovali a mohli od vás zhromažďovať ďalšie informácie o vašich zákazníckych skúsenostiach, preferenciách a ďalšiu spätnú väzbu.

Upozorňujeme, že keď na našej webovej lokalite vykonáte platbu alebo predplatné, vaše údaje o transakcii a platbe budú odoslané nášmu partnerovi poskytujúcemu platobné služby. Podobne poskytneme údaje o vašej objednávke nášmu logistickému partnerovi na účely doručenia tovaru k vám, prípadne na organizáciu prevzatia výrobku od vás. Ak si vyberiete možnosť odloženej platby, a teda požiadate o úver, naši poskytovatelia platobných služieb môžu vykonávať činnosti na overenie vašej úverovej bonity. Ďalšie informácie o činnostiach spracovania údajov nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov príslušného partnera. 

Právnym základom na zhromažďovanie a spracúvanie uvedených údajov je plnenie zmluvy medzi vami a nami a v rozsahu, v akom sa používajú na marketingové účely alebo na účely zákazníckeho prieskumu, náš oprávnený záujem propagovať vám naše produkty a služby a rozvíjať naše podnikanie. Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu v súvislosti s uskutočnením transakcie s nami, právnym základom na spracovanie vašich údajov v tejto súvislosti je váš súhlas, ktorý môžete odvolať zrušením odberu nášho informačného bulletinu. Viac informácií o našich marketingových postupoch nájdete nižšie v časti “Marketing”.

Ak sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá to vyžaduje, alebo ak je to potrebné na činnosti prevencie podvodov vykonávané v našom oprávnenom záujme, môžeme od vás zhromažďovať aj ďalšie identifikačné údaje, napríklad kópiu vášho preukazu totožnosti alebo číslo občianskeho preukazu. Okrem toho môžeme my a naši partneri platobných služieb používať technológie na prevenciu podvodov, aby sme zabezpečili, že s vami uzatvárame legitímnu transakciu, a aby sme zablokovali možné pokusy o nákupy, napr. s ukradnutou identitou alebo platobnými údajmi. Keď to robíme, je to na základe nášho oprávneného záujmu predchádzať podvodom a kriminálnemu správaniu v našom podnikaní a údaje získané od vás môžu byť porovnávané s verejnými informáciami alebo databázami s cieľom odpočítať úroveň rizika podvodu v konkrétnom prípade.

Ak súhlasíte s naším marketingom alebo nám inak poskytnete svoje údaje: Ak súhlasíte s naším marketingom (napr. prihlásite sa na odber nášho newslettera), zhromažďujeme vaše kontaktné údaje a informácie o stave vášho súhlasu. Právnym základom na zhromažďovanie a spracúvanie týchto údajov je váš súhlas a používajú sa na účely poskytovania našich marketingových správ , pričom sa z ich odberu môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov v marketingových správach alebo nás môžete za účelom pokynov k zrušeniu odberu kontaktovať.. Z času na čas môžeme organizovať aj rôzne druhy kampaní alebo súťaží, v rámci ktorých nám v súvislosti s vašou účasťou môžete poskytnúť svoje kontaktné údaje a prípadné ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnej kampane. Právnym základom na zhromažďovanie a spracúvanie týchto údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy týkajúcej sa kampane a údaje sa používajú na účely realizácie kampane alebo súťažných aktivít a kontaktovania vás v súvislosti s vašou účasťou v nej. 

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše zariadenie nám automaticky odošle určité technické a iné informácie (t. j. IP adresu, údaje o prehliadači a zariadení a zdroj vašej návštevy). Tieto informácie sa používajú na účely poskytovania webovej stránky a služieb, ktoré sú jej súčasťou, pričom právnym základom je náš oprávnený záujem alebo uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi vami a nami, v závislosti od situácie. Informácie o vašom používaní webovej stránky môžeme zhromažďovať aj pomocou súborov cookie. Informácie o údajoch zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií nájdete v časti “Súbory cookie” nižšie.

Ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho firemného zákazníka alebo obchodného partnera, alebo individuálnym podnikateľom, ktorý s nami spolupracuje, zhromažďujeme o vás tieto informácie:

 • Meno a kontaktné údaje, a ak ste fyzická osoba – podnikateľ, údaje, ktoré sú potrebné na vašu identifikáciu ako našej zmluvnej strany.
 • Pozícia a ďalšie informácie o vašom spojení s naším zákazníkom/obchodným partnerom.
 • Možné podrobnosti o našich interakciách a vašich preferenciách

Tieto informácie nám poskytnete buď priamo vy, keď s nami komunikujete, alebo ak s nami nie ste v priamom kontakte ako prví, údaje získame od vašej organizácie a jej ďalších zástupcov, s ktorými komunikujeme. Tieto informácie používame na účely riadenia nášho vzťahu a plnenia zmluvy s firemným zákazníkom/ našimi obchodnými partnermi a komunikácie v tejto súvislosti. Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem v súvislosti s riadením zmluvného vzťahu a spoluprácou so zákazníkom alebo obchodným partnerom a navyše, ak ste fyzická osoba, ktorá je našou zmluvnou protistranou, plnenie zmluvy medzi nami. 

Ak sme povinní nahlasovať transakcie súvisiace s našou spoluprácou daňovým úradom, môžeme potrebovať aj vaše osobné daňové identifikačné číslo a základom pre zhromažďovanie a účelom spracovania týchto údajov je splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

Cookies 

Súbory cookie sú časti údajov, ktoré webové stránky ukladajú do vášho prehliadača alebo zariadenia, keď ich navštívite. Keď sú súbory cookie aktivované, zhromažďujú o vás určité osobné údaje prostredníctvom vášho zariadenia a prehliadača. Súbory cookie, ktoré používame, môžu zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • IP adresa
 • Identifikátory typu, verzie a relácie prehliadača
 • Typ zariadenia a operačný systém
 • sledovanie URL na webovej stránke, čas strávený na webovej stránke a akcie na nej
 • Čas návštevy a miesto na úrovni mesta

Rozsah vyššie uvedených informácií, ktoré sa zhromažďujú, závisí od typu aktivovaných súborov cookie. Typy súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prevádzku našej webovej lokality, môžete zamietnuť prostredníctvom nášho bannera so súbormi cookie, ktorý sa vám zobrazí pri vstupe na našu webovú lokalitu. Pomocou nastavení prehliadača môžete tiež kedykoľvek odstrániť už nastavené súbory cookie. 

Súbory cookie používame na nasledovné účely:

 • Zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky (“nevyhnutne potrebné súbory cookie”).
 • poskytovanie rozšírených funkcií a personalizácie na našej webovej stránke (“funkčné súbory cookie”).
 • na poskytovanie personalizovanej reklamy (“reklamné súbory cookie”).
 • Meranie, analýza a zlepšovanie výkonu našej webovej stránky (“výkonnostné súbory cookie”). 

Právnym základom pre zhromažďovanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookie je v prípade nevyhnutných súborov cookie náš oprávnený záujem alebo uzavretie a plnenie zmluvy medzi vami a nami, v závislosti od situácie, a v prípade ostatných súborov cookie súhlas, ktorý ste nám udelili (ak ste sa tak rozhodli) kliknutím na tlačidlo “Prijať” pre vybrané súbory cookie na našom banneri so súbormi cookie.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa v súčasnosti používajú na našej webovej lokalite, nájdete v zozname súborov cookie na konci tejto stránky.

Marketing

Ako je uvedené vyššie, niektoré vaše osobné údaje môžeme použiť na účely poskytovania reklamy. V tejto časti uvádzame trochu viac informácií o našich marketingových aktivitách a postupoch.

Ak ste nám udelili súhlas na marketing, napr. prihlásením sa na odber nášho informačného bulletinu, alebo ak nám zákon inak dáva právo kontaktovať vás na základe nášho oprávneného záujmu, môžeme vám zasielať oznámenia a reklamy o našich produktoch a službách, ponukách a kampaniach alebo iné relevantné novinky o aktivitách spoločnosti Swappie alebo jej partnerov. Tieto oznámenia vám môžeme posielať prostredníctvom e-mailu alebo SMS v závislosti od kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli. Vzhľadom na vyššie uvedené, vždy máte právo odhlásiť sa z odberu týchto správ, a to podľa pokynov na odhlásenie uvedených v každej komunikácii alebo marketingovej správe. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, aby ste sa odhlásili z odberu. 

Zverejňovanie údajov

Osobné údaje zdieľame v rámci skupiny spoločností Swappie na vyššie uvedené účely. Okrem toho môžeme na splnenie niektorých účelov opísaných v tomto oznámení zdieľať niektoré vaše osobné údaje s našimi poskytovateľmi služieb alebo obchodnými partnermi, ako sú strany, ktoré pre nás poskytujú služby alebo vykonávajú činnosti v našom mene s cieľom poskytnúť vám služby alebo umožniť transakciu s vami, napr. naši partneri v oblasti logistiky a platobných služieb, naši poskytovatelia IT služieb, konzultanti alebo naši partneri, ktorí sa zúčastňujú na vašej ceste k zákazníkovi prostredníctvom našej spolupráce (napr. naši partneri v oblasti výmeny alebo odovzdania tovaru). Ak ste súhlasili so súbormi cookie tretích strán alebo ste sa prihlásili na odber našich informačných bulletinov alebo marketingových aktivít, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť týmto poskytovateľom súborov cookie tretích strán a našim marketingovým partnerom, ktorí pre nás vykonávajú účel spracovania.

Osobné údaje môžeme poskytnúť aj stranám mimo spoločnosti Swappie, ak:

 • Vyžaduje to zákon, napríklad v prípade, keď musíme zverejniť osobné údaje, aby sme mohli reagovať na žiadosť orgánu verejnej moci alebo orgánu činného v trestnom konaní.
 • Zverejnenie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany práv spoločnosti Swappie, našich partnerov, našich zákazníkov alebo vás, alebo na účely verejného záujmu v súlade so zákonom.
 • Ak sa zapojíme do fúzie, akvizície alebo akejkoľvek formy predaja všetkých alebo niektorých našich aktív, môžeme vaše osobné údaje zdieľať a/alebo prenášať v súvislosti s vyhodnotením a vstupom do takýchto transakcií.
 • V akejkoľvek inej situácii, keď sme získali váš súhlas na takýto prenos.

Keďže niektorí naši poskytovatelia služieb a partneri sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, môže sa stať, že budeme musieť prenášať osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, aby sme mohli vykonávať naše operácie. Prenosy tohto druhu sa uskutočňujú v súlade s požiadavkami platných zákonov a podľa platných záruk pre prenosy, napr. na základe rozhodnutí o primeranosti úrovne ochrany údajov prijatých Európskou komisiou alebo s použitím štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

Ako dlho uchovávame vaše údaje a ako ich chránime?

Osobné údaje sa spravidla uchovávajú dovtedy, kým už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely. Lehoty uchovávania môžu byť dlhšie, ak máme zákonnú povinnosť uchovávať, napríklad podľa účtovných zákonov, určité druhy údajov v súlade s lehotami uchovávania stanovenými v zákone. Okrem toho, ak potrebujeme uchovávať akékoľvek informácie dlhšie z dôvodu nášho oprávneného záujmu na ochranu našich zákonných práv, budeme uchovávať potrebné informácie na tento účel na základe premlčacích lehôt alebo prípadne až do konečného vyriešenia príslušného nároku (nárokov).

Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Zaviedli sme fyzické, administratívne a technické bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania vašich osobných údajov a ich dôvernosti. K vašim údajom majú prístup len osoby, pre ktoré je to nevyhnutné v súvislosti s ich prácou.

Aké sú vaše práva na ochranu údajov?

V súlade s platnými právnymi predpismi a v ich medziach máte tieto práva:

Právo na prístup k vašim osobným údajom – Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje, a právo na prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu osobných údajov – Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu.

Právo byť zabudnutý – máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.

Právo na obmedzenie spracovania – V určitých situáciách máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – V určitých situáciách máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu – ak ste udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

Právo na prenos vašich osobných údajov – ak je to právne uplatniteľné, máte právo na vrátenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte alebo, ak je to technicky možné, na prenos tretej strane.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že niektoré z týchto práv nie sú absolútne a pri ich uplatňovaní môžu platiť určité obmedzenia.

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Swappie

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme aktualizovať v dôsledku zmien v našich operáciách spracovania alebo v platných právnych predpisoch. Keď sa tak stane, aktualizované oznámenie o ochrane osobných údajov sprístupníme tu na našej webovej lokalite. 

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo ak chcete uplatniť jedno z vašich práv na ochranu údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktné údaje správcu údajov:

Názov: Swappie Oy

IČO: 2692328-4

Adresa: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Fínsko

Telefónne číslo: +358104063821

E-mailová adresa: privacy (at) swappie.com

Webová stránka: www.swappie.com

Ak chcete podať sťažnosť alebo ak máte pocit, že spoločnosť Swappie nevyriešila vaše obavy uspokojivým spôsobom, môžete sa obrátiť na príslušný miestny dozorný orgán krajiny, v ktorej sa nachádzate, alebo na dozorný orgán v našej lokalite, fínskeho ombudsmana pre ochranu údajov.