Ako Zálohovať iPhone: 3 Spôsoby Zálohovania Vášho iPhone (Aktualizácia 2023)

Zálohovanie vášho iPhone je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti vašich dát a ich ľahké obnovenie v prípade problémov alebo pri prechode na nové zariadenie. V tomto návode vám ukážeme, ako zálohovať váš iPhone pomocou iCloud alebo iTunes. Prosím, uvedomte si, že tieto kroky sú aplikovateľné na všetky modely iPhone bežiace na iOS 12 alebo novšom.

Metóda 1: Zálohovanie pomocou iCloud

Krok 1: Pripojte sa na Wi-Fi

Uistite sa, že váš iPhone je pripojený k sieti Wi-Fi. Zálohy iCloud vyžadujú stabilné internetové pripojenie.

Krok 2: Otvorte Nastavenia

Prejdite na úvodnú obrazovku vášho iPhone a kliknite na aplikáciu “Nastavenia”. Je reprezentovaná ikonou ozubeného kolesa.

Krok 3: Kliknite na váš Apple ID

Posuňte sa dole a kliknite na váš Apple ID na vrchu menu Nastavenia. Tým sa otvoria nastavenia vášho Apple ID.

Krok 4: Pristúpte k nastaveniam iCloud

Kliknite na “iCloud” pre prístup k nastaveniam iCloud.

Krok 5: Povolte zálohovanie iCloud

Posuňte sa dole a kliknite na “iCloud Backup”. Prepínač prepnite na povolené, ak už nie je zapnutý.

Krok 6: Iniciácia zálohy

Kliknite na “Zálohovať teraz” pre začiatok procesu zálohy. Uistite sa, že váš iPhone je pripojený k zdroju energie a má dostatok úložného priestoru na iCloud pre dokončenie zálohy.

Metóda 2: Zálohovanie pomocou iTunes

Krok 1: Nainštalujte najnovšiu verziu iTunes

Uistite sa, že na vašom počítači máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes. Ak nie, navštívte webovú stránku Apple a stiahnite si najnovšiu verziu.

Krok 2: Pripojte váš iPhone k počítaču

Pomocou USB kábla pripojte váš iPhone k počítaču. iTunes by sa mal automaticky spustiť. Ak sa tak nestane, otvorte iTunes manuálne.

Krok 3: Dôverujte počítaču

Ak vás váš iPhone vyzve, kliknite na “Dôverujem” pre nadviazanie spojenia medzi vaším iPhone a počítačom.

Krok 4: Vyberte váš iPhone v iTunes

V iTunes kliknite na ikonu iPhone umiestnenú v blízkosti ľavého horného rohu okna. Tým sa otvorí súhrnná stránka pre vaše zariadenie.

Krok 5: Zálohujte váš iPhone

V sekcii “Zálohy” vyberte buď “iCloud” alebo “Tento počítač” ako miesto zálohy. Ak vyberiete “Tento počítač”, kliknite na “Zálohovať teraz” pre spustenie procesu zálohy.

Krok 6: Počkajte na dokončenie zálohy

Ponechajte váš iPhone pripojený k počítaču, kým proces zálohy nebude dokončený. Pokrok môžete sledovať v okne iTunes.

Dodržiavaním týchto jednoduchých krokov môžete ľahko zálohovať váš iPhone pomocou iCloud alebo iTunes. Pravidelné zálohovanie vášho iPhone zabezpečuje, že vaše dáta sú bezpečné a môžu byť ľahko obnovené, keď je to potrebné. Nezabudnite udržiavať svoje zálohy aktuálne, aby ste predišli akýmkoľvek možným strátam dát.

Často Kladené Otázky o Používaní iCloud a iTunes pre Zálohovanie iPhone

Ako často by som mal zálohovať svoj iPhone?

Odporúča sa pravidelne zálohovať váš iPhone, ideálne raz za mesiac. To zaručuje, že vaše najnovšie údaje sú zálohované a v prípade potreby ich možno ľahko obnoviť.

Ako dlho trvá zálohovanie iPhone?

Doba potrebná na zálohovanie iPhone závisí od niekoľkých faktorov, ako je množstvo údajov na vašom zariadení a rýchlosť vašej internetovej konekcie. Zálohovanie môže trvať od niekoľkých minút do niekoľkých hodín.

Môžem používať zálohovanie iCloud a iTunes?

Áno, môžete používať zálohovanie iCloud aj iTunes. Odporúča sa mať viacero záloh, aby ste zabezpečili redundanciu a zvýšili ochranu údajov.

Môžem pristupovať k svojej zálohe iCloud z iného zariadenia?

Áno, k zálohe iCloud môžete pristupovať z akéhokoľvek zariadenia iOS pomocou svojho Apple ID. Počas procesu nastavenia nového zariadenia budete vyzvaní k obnoveniu zo zálohy iCloud.

Ako obnovím svoj iPhone zálohou?

Ak chcete obnoviť iPhone zo zálohy iCloud, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Obnoviť > Vymazať všetok obsah a nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým nedosiahnete obrazovku Aplikácie a dáta, potom vyberte “Obnoviť zo zálohy iCloud” a prihláste sa pomocou svojho Apple ID. Vyberte požadovanú zálohu a počkajte, kým sa proces obnovy nedokončí.

Môžem zálohovať konkrétne údaje na mojom iPhone?

Áno, môžete si vybrať, ktoré údaje zahrnúť do zálohy iPhone. V nastaveniach iCloud môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne typy údajov, ako sú kontakty, fotky a údaje aplikácií. V iTunes môžete zálohovať konkrétne aplikácie alebo zahrnúť všetky údaje aplikácií.

Koľko úložného priestoru iCloud potrebujem pre zálohy?

Množstvo úložného priestoru iCloud, ktoré potrebujete, závisí od veľkosti zálohy iPhone a množstva údajov, ktoré máte. Apple poskytuje 5 GB úložného priestoru iCloud zdarma, ale ak je to potrebné, môžete zakúpiť ďalšie plány na úložisko.

Môžem zálohovať svoj iPhone bez Wi-Fi?

Nie, zálohy iCloud vyžadujú stabilné Wi-Fi pripojenie. Avšak, svoj iPhone môžete zálohovať pomocou iTunes na počítači bez potreby Wi-Fi.

Môžem zálohovať svoj iPhone na externý pevný disk?

Nie, zálohy iTunes sú uložené na internom pevnom disku vášho počítača. Avšak, môžete manuálne presunúť záložné súbory na externý pevný disk po dokončení procesu zálohovania.

Môžem zálohovať svoj iPhone na cloudové úložisko iné ako iCloud?

Nie, Apple umožňuje ukladanie záloh iPhone iba na iCloud. Avšak, môžete manuálne preniesť konkrétne údaje na iné cloudové úložiská, ako je Google Drive alebo Dropbox.