Ako zapnúť a vypnúť Služby Lokalizácie na iPhone

tourists using map location
turn on location services

Či už chcete maximalizovať životnosť batérie, chrániť svoje súkromie alebo využívať služby založené na lokalizácii, máme pre vás pokryté všetky potrebné informácie. Čítajte ďalej a naučte sa, ako zapnúť a vypnúť lokalizáciu na iPhone, spolu s ďalšími užitočnými tipmi a trikmi.

Kroky, ktoré sú uvedené, sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu vášho iPhone a verzie iOS. Uistite sa, že používate najnovší softvér, aby ste mohli využívať všetky funkcie spomenuté v tomto návode.

Krok 1: Prístup k Službám Lokalizácie

 • Otvorte aplikáciu Nastavenia na domovskej obrazovke vášho iPhone.
 • Posuňte sa nadol a klepnite na “Súkromie”, aby ste pristúpili k nastaveniam súkromia.

Krok 2: Povolenie alebo Zakázanie Služieb Lokalizácie

 • V nastaveniach Súkromia klepnite na “Služby Lokalizácie”, aby ste mohli spravovať možnosti lokalizácie vášho iPhone.
 • Ak chcete povoliť služby lokalizácie pre všetky aplikácie, prepnite prepínač na vrchu do polohy “Zapnuto”. To umožňuje aplikáciám pristupovať k vašej lokalizácii, keď je to potrebné.
 • Ak chcete zakázať služby lokalizácie pre všetky aplikácie, prepnite prepínač do polohy “Vypnuto”. To obmedzuje prístup všetkých aplikácií k vašej lokalizácii.

Krok 3: Prispôsobenie Služieb Lokalizácie pre Jednotlivé Aplikácie

 • Posuňte sa nadol, aby ste videli zoznam aplikácií, ktoré požiadali o prístup k vašej lokalizácii.
 • Ak chcete povoliť alebo zakázať služby lokalizácie pre konkrétnu aplikáciu, klepnite na jej názov.
 • Vyberte z dostupných možností: “Nikdy”, “Pri používaní aplikácie” alebo “Vždy”. Výberom “Nikdy” zabránite aplikácii pristupovať k vašej lokalizácii, zatiaľ čo “Pri používaní aplikácie” obmedzí prístup len na dobu, keď je aplikácia aktívne používaná. “Vždy” umožňuje aplikácii pristupovať k vašej lokalizácii aj keď je v pozadí.

Tipy a Triky:

 • Zlepšenie Životnosti Batérie: Ak si všimnete, že batéria rýchlo klesá, zvážte zakázanie služieb lokalizácie pre nepotrebné aplikácie alebo zvoľte možnosť “Pri používaní aplikácie” namiesto “Vždy” pre aplikácie, ktoré nepotrebujú neustály prístup k lokalizácii.
 • Ochrana Súkromia: Pravidelne kontrolujte zoznam aplikácií s prístupom k lokalizácii a odvolajte povolenia pre aplikácie, ktoré už nepoužívate alebo im nedôverujete.
 • Find My iPhone: Chráňte svoj iPhone povolením funkcie “Find My iPhone” v Nastavenia > [Vaše Meno] > Find My > Find My iPhone. Toto vám umožní sledovať, zamknúť alebo vymazať svoje zariadenie na diaľku v prípade straty alebo odcudzenia.

Často Kladené Otázky o iPhone a Službách Lokalizácie

Čo sú Služby Lokalizácie na iPhone?

Služby Lokalizácie sú funkcia na iPhone, ktorá umožňuje aplikáciám pristupovať k informáciám o lokalizácii vášho zariadenia. Tieto informácie môžu byť použité na rôzne účely, ako napríklad poskytovanie odporúčaní založených na lokalizácii, navigáciu alebo sledovanie polohy vášho zariadenia.

Ako viem, či aplikácia používa moju lokalizáciu?

Keď aplikácia aktívne používa vašu lokalizáciu, môžete vidieť malú šípkovú ikonu (zvyčajne fialovú) v stavovom riadku na vrchu obrazovky vášho iPhone. Okrem toho môžete skontrolovať zoznam aplikácií s prístupom k lokalizácii v nastaveniach Súkromia pod “Služby Lokalizácie”.

Môžem vypnúť služby lokalizácie pre konkrétne aplikácie?

Áno, môžete prispôsobiť služby lokalizácie pre jednotlivé aplikácie. V nastaveniach Súkromia, pod “Služby Lokalizácie”, uvidíte zoznam aplikácií, ktoré požiadali o prístup k lokalizácii. Klepnutím na aplikáciu môžete vybrať z možností: “Nikdy”, “Pri používaní aplikácie” alebo “Vždy”.

Ovplyvní vypnutie služieb lokalizácie funkčnosť niektorých aplikácií?

Áno, niektoré aplikácie môžu vyžadovať prístup k lokalizácii, aby poskytovali plnú funkčnosť. Napríklad navigačné alebo počasové aplikácie sa spoliehajú na údaje o lokalizácii, aby ponúkli presné výsledky. Ak vypnete služby lokalizácie pre tieto aplikácie, niektoré funkcie môžu byť obmedzené alebo nedostupné.

Ako môžem zlepšiť životnosť batérie môjho iPhone spravovaním služieb lokalizácie?

Vypnutie služieb lokalizácie pre nepotrebné aplikácie alebo výber možnosti “Pri používaní aplikácie” namiesto “Vždy” pre aplikácie, ktoré nepotrebujú neustály prístup k lokalizácii, môže pomôcť zlepšiť životnosť batérie. Toto zabraňuje aplikáciám neustále pristupovať k vašej lokalizácii na pozadí.

Ako môžem chrániť svoje súkromie pri používaní služieb lokalizácie?

Je dôležité pravidelne kontrolovať zoznam aplikácií s prístupom k lokalizácii a odvolať povolenia pre aplikácie, ktoré už nepoužívate alebo im nedôverujete. Týmto sa zabezpečí, že vaše informá