Swappie Zmluvné podmienky pre Právnické osoby – Slovensko

Swappie Zmluvné podmienky pre Právnické osoby – Slovensko

Swappie Zmluvné podmienky pre Firemných zákazníkov

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zadané firemnými zákazníkmi prostredníctvom Swappie na stránke https://business.swappie.com. Ak nie ste Firemným zákazníkom, navštívte stránku https://swappie.com, ktorá je zameraná na spotrebiteľských zákazníkov.

Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, že budete viazaní tu uvedenými podmienkami. Pred odoslaním objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam. Táto stránka je určená pre objednávky maximálne 10 zariadení. Ak si chcete objednať viac ako 10 zariadení, kontaktujte nás na adrese business@swappie.com.

 1. Definície

„Swappie“ označuje spoločnosť Swappie Oy (identifikačné číslo organizácie 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Fínsko), t. j. fínsky subjekt a jeho estónska dcérska spoločnosť Eippa WSOperations OÜ (identifikačné číslo organizácie 16127903, adresa Pärnu mnt 10, Tallinn, Harjumaa, 10148, Estónsko).
„Vy“ znamená zákazník, ktorý zadáva objednávku na webovej stránke spoločnosti Swappie.
„Podmienky“ znamenajú tieto zmluvné podmienky.
„Záruka spoločnosti Swappie“ znamená komerčnú záruku, ktorú spoločnosť Swappie poskytuje na svoje telefóny.
„Deň“ znamená pracovný deň. Víkendy a štátne sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.
„FMI“ označuje funkciu Nájsť môj iPhone v telefónoch Apple iPhone.
„IMEI“ znamená medzinárodnú identitu mobilného zariadenia.

 1. Zákazník

Odoslaním objednávky cez webovú stránku Swappie pre firmy, súhlasíte, že budete viazaní týmito podmienkami. Pri zadávaní objednávky ste povinní poskytnúť svoje úplné kontaktné údaje a to: názov vašej spoločnosti, IČO, IČ DHP, meno osoby, ktorá objednáva výrobky, fakturačnú a dodaciu adresu, aktívne telefónne číslo a e-mailovu adresu. Ste výhradne zodpovední za správnosť informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Swappie, a zodpovedáte za všetky náklady spôsobené poskytnutím nesprávnych kontaktných údajov.

Odoslaním objednávky ako firemný zákazník potvrdzujete, že máte právo zadať objednávku v mene spoločnosti a ste viazaní týmito podmienkami.

Údaje o zákazníkoch sú uložené v registri zákazníkov spoločnosti Swappie a slúžia na udržiavanie a správu vzťahov so zákazníkmi. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Swappie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Swappie.

 1. Produkt

Spoločnosť Swappie predáva použité a repasované mobilné telefóny. Mobilné telefóny sú pred predajom skontrolované a repasované odborníkmi zo spoločnosti Swappie. Spoločnosť Swappie kategorizuje mobilné telefóny na základe ich estetického stavu. Keď zadávate objednávku, vyberiete si požadovaný model, farbu, kapacitu pamäte a kategóriu stavu mobilného telefónu, ktorý si chcete kúpiť. Mobilné telefóny sú používané a repasované, preto spoločnosť Swappie nezaručuje platnosť certifikácie vodeodolnosti a odolnosť voči prachu (certifikácia IP67 a IP68).

Spoločnosť Swappie predáva aj príslušenstvo, ako napríklad tepelne vytvrdzované ochranné sklá alebo obaly na mobilné telefóny. 

Vynakladáme primerané úsilie na presné vysvetlenie vlastností našich produktov vrátane ich stavu a farieb.

 1. Ceny

Ceny výrobkov zahŕňajú (ak sa dá použiť) aj daň z pridanej hodnoty (DPH). Na použité mobilné telefóny sa často vzťahuje zmenená výška sadzby DPH.

Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie. Náklady na doručenie sú zrozumiteľne vysvetlené pred zadaním objednávky a závisia od použitého spôsobu doručenia. 

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade jednoznačnej a významnej chyby cien. Týka sa to možnej cenovej chyby, keď sa cena produktu natoľko výrazne a jasne odchyľuje od bežnej cenovej úrovne produktu, že priemerný spotrebiteľ by bol považovaný za spotrebiteľa, ktorý tejto chybe porozumel. 

 1. Platba

Spoločnosť Swappie akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

Adyen – Platba kreditnou a debetnou kartou
PayPal

Zmluvné podmienky každého z týchto poskytovateľov platieb sa vzťahujú na nákupy uskutočnené využitím ich služieb.  Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. Okrem toho si spoločnosť Swappie v prípade problémov s platbou z vašej strany vyhradzuje právo zrušiť predaj a požadovať okamžité vrátenie produktov.

 1. Doručenie

Aktuálny zoznam spôsobov prepravy nájdete na webovej stránke spoločnosti Swappie. Ste zodpovední za to, že počas zadávania objednávky poskytnete spoločnosti Swappie a poskytovateľovi doručenia správne informácie na úspešné doručenie (napríklad vaša adresa a telefónne číslo v správnom formáte). 

Čas spracovania objednávky je v priemere 0 – 1 pracovný deň po zaslaní automatického potvrdenia objednávky. Čas doručenia je zvyčajne 1 – 3 pracovných dní. Víkendy a štátne sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.

Doby doručenia sú iba predpokladané a závisia od poskytovateľa logistiky. Spoločnosť Swappie sa vždy, ak je to možné, snaží spracovať všetky objednávky v časovom rámci uvedenom vyššie. Spoločnosť Swappie však nezodpovedá za žiadne oneskorenia doručení, na ktoré nemá dôvodný dosah vrátane (nielen) nesprávnych informácií, ktoré ste poskytli pri zadávaní objednávky, štrajkov, poveternostných podmienok, epidémií, karantén alebo nedostatku prepravných palív, energie alebo pracovných síl.

Ak dostanete nesprávny alebo poškodený produkt, musíte informovať spoločnosť Swappie o tejto chybe do 72 hodín od prijatia produktov. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo požadovať dodatočnú platbu pri vrátení nesprávnych alebo poškodených produktov.

 1. Vrátenie produktu

Máte zákonné 14-dňové právo na vrátenie produktu. Spoločnosť Swappie zaručuje plnú refundáciu za všetky vrátené produkty za predpokladu, že všetky produkty budú vrátené v rovnakom stave, v akom boli po ich prijatí vami. Ak sú produkty akýmkoľvek spôsobom poškodené, spoločnosť Swappie vám produkty buď vráti, alebo vám ponúkne ich platenú opravu. 

Spoločnosť Swappie vráti čiastku rovnakým spôsobom platby, ktorý ste použili, a to čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od prijatia vašich produktov. V niektorých prípadoch, napríklad počas štátnych sviatkov alebo z iných dôvodov, môže proces refundácie trvať dlhšie. Ak spoločnosť Swappie nedokáže vrátiť čiastku rovnakým spôsobom, akým bola platba poukázaná, refundácia sa uskutoční iným spôsobom, ktorý bude pre vás prijateľný.

Pred odoslaním produktov spoločnosti Swappie nesiete zodpovednosť za vhodné a dostatočne ochranné zabalenie produktov. Produkty nám odošlite na adresu a prepravnou službou/spôsobom uvedeným v pokynoch. Zodpovednosť za produkty až do ich doručenia spoločnosti Swappie nesiete vy.

Ak chcete vrátiť produkty, vyplňte formulár na vrátenie tu. Pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie musíte overiť, či bola funkcia Nájsť môj iPhone (FMI) v telefóne vypnutá. Ak je funkcia FMI aktivovaná, keď spoločnosť Swappie tento telefón dostane, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať vám ďalšie poplatky za doručenie alebo servisné náklady. Okrem toho sa refundácia môže oneskoriť z dôvodu aktivovanej funkcie FMI.

 1. Záruka Swappie™

Spoločnosť Swappie poskytuje na všetky telefóny 12-mesačnú záruku Swappie Warranty™. Všetky zistené poruchy, na ktoré sa vzťahuje záruka Swappie Warranty™, budú odstránené spoločnosťou Swappie. Tieto záručné podmienky osobitne stanovujú prípady, v ktorých záruka Swappie Warranty™ neplatí, ako aj časti telefónu, na ktoré sa záruka Swappie Warranty™ nevzťahuje.

Záruka Swappie Warranty™ platí 12 mesiacov a začína platiť od dátumu nákupu. Záručná doba na batériu zariadenia je obmedzená na 12 mesiacov od dátumu nákupu. Pred začatím používania telefónu ste povinní oboznámiť sa s týmito záručnými podmienkami týkajúcimi sa telefónu.

V našej záruke sú zahrnuté nasledujúce služby:

 • Garantovaná rýchla oprava. Po prijatí telefónu začneme s opravou do 24 hodín.
 • Náhradné zariadenie. Ak nedokážeme obnoviť predchádzajúci stav telefónu, nahradíme ho inou jednotkou rovnakého modelu a estetického stavu. 

Ak sa zistí, že porucha telefónu bola spôsobená zákazníkom, spoločnosť Swappie za ňu nebude niesť zodpovednosť. Takéto príčiny zahŕňajú napríklad spôsobenie fyzického poškodenia telefónu, používanie telefónu v rozpore s návodom alebo iné nedbanlivé konanie. Upozorňujeme najmä na nasledujúce skutočnosti: 

 • Na bežné opotrebovanie telefónu a batérie sa nevzťahuje záruka Swappie Warranty™.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na rozbitie alebo prasknutie obrazovky.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na softvérové chyby.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na odstraňovanie vírusov ani iného škodlivého softvéru z telefónu.
 • Na poškodenie telefónu spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym alebo neobvyklým používaním telefónu sa záruka Swappie Warranty™ nevzťahuje. 
 • Fyzické otvorenie telefónu vedie k zrušeniu platnosti záruky Swappie Warranty™.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy v dôsledku vašej nedbalosti. Ste zodpovední za správne zabalenie telefónu na odoslanie.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa zruší, ak bolo výrobné číslo telefónu alebo kód IMEI odstránený alebo sú tieto údaje nečitateľné.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na iné nepriame ani čisto finančné škody spôsobené rozbitím telefónu, akými sú napríklad zničenie alebo poškodenie údajových súborov.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak sa sklo telefónu/tlačidlo Domov/fotoaparát/iné funkcie pokazili v dôsledku nesprávneho alebo neobvyklého používania, napríklad ak telefón spadol alebo do niečoho narazil.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak produkt zakúpený od spoločnosti Swappie nevhodne opravil zákazník vlastnými silami alebo ho opravila tretia strana bez písomného súhlasu spoločnosti Swappie.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak je telefón ohnutý, poškodený vodou alebo došlo k poškodeniu iných funkcií v dôsledku nesprávneho používania, napríklad ak telefón spadol alebo do niečoho narazil.

Ak dostanete náhradné zariadenie, záruka Swappie Warranty™ bude aj naďalej platiť od dátumu pôvodného nákupu. Ak predáte svoj telefón novému vlastníkovi v rámci záručnej doby, ste zodpovední za informovanie spoločnosti Swappie o zmene vlastníctva, aby bolo možné overiť, či je nový vlastník spôsobilý na poskytnutie záruky Swappie Warranty™. Predĺženia záruky sú neprenosné a vzťahujú sa iba na vás ako na pôvodného kupujúceho.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať 25 eur ako náklady na doručenie v prípadoch, v ktorých ste vedeli alebo mali vedieť, že záruka stráca platnosť alebo je funkcia FMI zapnutá. Spoločnosť Swappie si okrem toho vyhradzuje právo vyžiadať si fotografie telefónu pred jeho odoslaním na záručnú opravu. 

Proces opravy

Ak chcete telefón odoslať na záručnú opravu, vyplňte záručný formulár tu.

Nesiete zodpovednosť za zálohovanie súborov v telefóne pred jeho odoslaním na opravu. Pred odoslaním telefónu do spoločnosti Swappie nesiete zodpovednosť za vhodné a dostatočne ochranné zabalenie telefónu. Telefón odošlite na adresu a prepravnou službou/spôsobom uvedeným v pokynoch. Zodpovednosť za telefón až do jeho doručenia spoločnosti Swappie nesiete vy. Ak je telefón doručený a vrátený s označením krehkého tovaru na balení, čo znamená, že manipulácia s telefónom vyžaduje špecifické opatrenia, nesiete zodpovednosť za úhradu súvisiacich nákladov na doručenie.

Pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie musíte overiť, či bola funkcia Nájsť môj iPhone (FMI) v telefóne vypnutá. Spoločnosť Swappie nebude môcť opraviť ani ponúknuť náhradné zariadenie za telefón dovtedy, kým nebude funkcia FMI deaktivovaná.

Zistenú poruchu opraví naše servisné stredisko. Ak náhradné diely nie sú dostupné, sú neprimerane drahé alebo sa zistí, že telefón nie je hodný opravy, príslušný telefón bude nahradený inou jednotkou rovnakého modelu a stavu. Estetický stav náhradného telefónu bude odrážať estetický stav telefónu, ktorý bol odoslaný do spoločnosti Swappie na záručnú opravu. Záručné opravy zabezpečované spoločnosťou Swappie trvajú priemerne iba 7 pracovných dní (tento interval sa počíta od dátumu doručenia telefónu do nášho strediska). V niektorých prípadoch, napríklad počas štátnych sviatkov alebo z iných dôvodov, môže proces opravy trvať dlhšie. Aby bolo možné opraviť telefón v primeranom čase, je potrebné prihliadať aj na kvalitu telefónu, dostupnosť náhradných dielov, závažnosť a rozsah poruchy alebo iné špeciálne technické vlastnosti. Spoločnosť Swappie sa môže dohodnúť aj na znížení ceny alebo vrátení peňazí, ak sa poruchu neoplatí opravovať, porucha je minimálna alebo ak telefón nie je možné opraviť.

Spoločnosť Swappie ponúka platené opravárenské služby v prípadoch, v ktorých platnosť záruky Swappie Warranty™ uplynie alebo sa jej platnosť zruší. V takýchto prípadoch spoločnosť Swappie ponúkne bezplatnú diagnostiku porúch a odhad nákladov na opravu. Ak dôjde k zrušeniu platnosti záruky Swappie Warranty™ a telefón absolvuje platenú opravu, na vymenené súčasti telefónu sa bude vzťahovať 12-mesačná záruka Swappie Warranty™. Spoločnosť Swappie môžete požiadať o oficiálne vyhlásenie o špecifikách požadovanej opravy pre vášho poskytovateľa poistenia. Náklady na toto vyhlásenie dosahujú 40 eur. 

 1. Obmedzenie zodpovednosti

Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Swappie v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, v súvislosti s ktorou by bolo obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti nezákonné.

Produkty sa predávajú také, aké sú. Spoločnosť Swappie nezodpovedá za žiadne nepriame náklady, ktoré sú sprievodným javom hlavnej straty alebo škody, napríklad straty zisku alebo straty príležitostí, ani za nedoručenie produktov alebo nesplnenie niektorej z našich ďalších povinností podľa týchto podmienok, ak je takéto zlyhanie spôsobené udalosťou, na ktorú nemáme primeraný dosah a ktorá okrem iného zahŕňa požiar, záplavy, búrky, nepokoje, občianske nepokoje, vojnu, jadrovú haváriu, teroristickú činnosť, štrajky, epidémie alebo karanténu. Maximálna miera zodpovednosti spoločnosti Swappie voči vám za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti s vašou objednávkou na webovej stránke spoločnosti Swappie, je obmedzená na celkovú cenu vašej objednávky.

Zodpovednosť za poruchy/chyby je obmedzená na možnú refundáciu kúpnej ceny bez započítania prijatých výhod.

Spoločnosť Swappie neposkytuje originálne potvrdenia o nákupe od pôvodného majiteľa telefónu a nemá žiadnu povinnosť tak učiniť. 

Niektoré funkcie alebo služby dostupné v telefónoch predávaných spoločnosťou Swappie môžu vyžadovať otvorenie používateľského konta Apple (vrátane nastavenia identifikácie používateľa a hesla ku kontu Apple). Ste zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dochádza na vašom konte, ako aj zabezpečenie informácií o vašom konte vrátane svojho hesla. Je zakázané, aby ste používali identifikáciu, heslo alebo konto Apple inej osoby bez jej súhlasu a povolenia. Spoločnosť Swappie nenesie ani nebude niesť zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá je spôsobená zanedbaním týchto pokynov. Spoločnosť Swappie nie je zodpovedná za zabudnuté identifikácie alebo heslá Apple. V prípadoch, keď spoločnosť Swappie nemôže získať prístup k telefónu, aby ho opravila alebo vám vrátila peniaze z dôvodu zabudnutej identifikácie alebo hesla ku kontu Apple, vám spoločnosť Swappie telefón vráti.

 1. Zmeny v zmluvných podmienkach

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Verzia podmienok, ktorá sa bude vzťahovať na vašu objednávku, bude tou verziou, ktorá je uvedená na webovej stránke spoločnosti Swappie v čase zadania vašej objednávky.

 1. Závažnosť

Pokiaľ bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu podľa platných zákonov, bude takéto ustanovenie úplne oddeliteľné. Zostávajúca časť tejto dohody zostane v plnej platnosti a účinnosti a nebude ukončená.

 1. Celková zmluva

Tieto podmienky predstavujú úplné porozumenie a dohodu medzi vami (zákazník) a spoločnosťou Swappie s ohľadom na predmetnú problematiku a nahrádzajú všetky predchádzajúce rokovania, porozumenia a dohody, či už písomné alebo ústne, týkajúce sa predmetnej záležitosti.

 1. Použiteľné právo a riešenie sporov

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky. V prípade sťažností sa obráťte na spoločnosť Swappie na adresu info@swappie.com alebo telefonicky na tel.č.: +421 2334 186 26. Ak nie ste spokojní s riešením vašej sťažnosti spoločnosťou Swappie, môžete podať sťažnosť miestnej agentúre na ochranu spotrebiteľov. Taktiež môžete podať sťažnosť na portáli Európskej únie na riešenie sporovo online.

 1. Kontaktné údaje

Swappie Oy 
Itämerenkatu 3 A 
00180 Helsinki, Fínsko
IČO: 2692328-4
E-mail: info@swappie.com
Telefón: +358104063821

Eippa WSOperations OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn
Harjumaa, 10148, Estónsko
IČO: 16127903
E-mail: info@swappie.com
Telefón: +358104063821