Zmluvné podmienky predaja zákazníkom

Zmluvné podmienky predaja spoločnosti Swappie

Tieto podmienky platia pri predaji Vášho telefónu spoločnosti Swappie na webovej stránke Swappie.
Ak nie ste súkromná osoba, napíšte nám e-mail na adresu info@swappie.com.

Pred predajom telefónu spoločnosti Swappie si pozorne prečítajte tieto podmienky. Vyplnením predajného formulára a predajom telefónu spoločnosti Swappie súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky spoločnosti Swappie. Spoločnosť Swappie môže predaj podľa vlastného uváženia prijať alebo odmietnuť.

 1. Definície

Swappie“ označuje skupinu spoločností Swappie Group.

Stredisko spoločnosti Swappie“ znamená príslušné prevádzkové zariadenie spoločnosti Swappie, do ktorého máte podľa pokynov spoločnosti Swappie zaslať svoj telefón (v súčasnosti sa nachádzajú v Helsinkách vo Fínsku, Tallinn v Estónsku a v Lipsku v Nemecku).

Vy“ znamená predajcu telefónu.

Telefón“ označuje iPhone, ktorý predávate spoločnosti Swappie.

Zmluvné podmienky“ odkazujú na tieto Zmluvné podmienky predaja spoločnosti Swappie.

Platba“ znamená úhradu (platbu), ktorú dostanete od spoločnosti Swappie za telefón predaný spoločnosti Swappie. 

Deň“ znamená pracovný deň. Víkendy a štátne sviatky sa nepovažujú za pracovné dni. 

Balík“ znamená balík, ktorý ste odoslali spoločnosti Swappie a ktorý obsahuje telefón predávaný spoločnosti Swappie.

Bankové informácie“ označujú bankové informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Swappie na účely platby. 

FMI“ označuje funkciu Nájsť môj iPhone v telefónoch iPhone..

IMEI“ označuje medzinárodnú identitu mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity).

 1. Predajca

Predajom svojho telefónu spoločnosti Swappie a súhlasom so zmluvnými podmienkami spoločnosti Swappie potvrdzujete, že ste súkromná osoba so sídlom na území EÚ, právne spôsobilá uzavrieť záväznú zmluvu.

Je nevyhnutné, aby ste uviedli svoje celé kontaktné údaje vrátane mena, fakturačnej a dodacej adresy, aktívneho telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo požadovať od Vás ďalšie informácie týkajúce sa platieb za predaj prostredníctvom našej bankovej služby. Tieto informácie môžu zahŕňať Váš dátum narodenia, miesto narodenia a štátnu príslušnosť/ občianstvo. Nesiete výhradnú zodpovednosť za správnosť informácií, ktoré poskytnete spoločnosti Swappie, ako aj za všetky náklady spôsobené poskytnutím nesprávnych kontaktných alebo bankových informácií. 

Ak požadované informácie neposkytnete do 14 dní, telefón Vám môže byť vrátený a Vy budete zodpovední za náklady na dopravu.

Predajom svojho telefónu spoločnosti Swappie potvrdzujete, že ste vlastníkom telefónu, telefón
ste používali Vy a máte plné právo ho predať a vykázať z neho zisk.

Predajom svojho telefónu spoločnosti Swappie potvrdzujete, že Váš vek je vyšší než minimálny zákonom požadovaný vek na predaj a zisk z telefónu, ktorý chcete predať spoločnosti Swappie.
Ak ste ešte nedosiahli minimálny zákonom požadovaný vek, máte súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu na predaj svojho telefónu spoločnosti Swappie.

Predajom svojho telefónu spoločnosti Swappie udeľujete spoločnosti Swappie plné právo na preskúmanie telefónu a zistenie prípadných chýbajúcich súčastí alebo poškodenia. To môže znamenať, že spoločnosť Swappie bude musieť telefón fyzicky otvoriť.

Údaje o zákazníkoch sú uložené v registri zákazníkov spoločnosti Swappie a používajú sa na vedenie a správu vzťahov so zákazníkmi. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Swappie.

 1. Podmienky predaja

Platnosť predajných objednávok je maximálne 14 dní od dátumu predloženia. Po uplynutí tejto lehoty môže spoločnosť Swappie aktualizovať cenu výlučne na základe vlastného uváženia.

Akonáhle spoločnosť Swappie obdrží váš telefón a skontroluje ho, môže aktualizovať cenovú ponuku na základe skutočného stavu telefónu, aby odrážala jeho hodnotu v čase inšpekcie. Spoločnosť Swappie si vyžiada váš súhlas s konečnou cenovou ponukou alebo sa môžete rozhodnúť pre bezplatné vrátenie telefónu.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo požiadať o ďalšie podrobnosti týkajúce sa vlastníctva telefónov a o dôkaz Vašej totožnosti. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť transakciu, najmä v prípadoch, keď zistíme podozrivú aktivitu alebo máme podozrenie z podvodu.

Balík odoslaný spoločnosti Swappie by mal obsahovať iba jeden (1) telefón. Ak spoločnosti Swappie predávate viac telefónov, zabaľte ich do samostatných balíkov. Balíky, ktoré majú viac ako jeden (1) telefón, sa považujú za nebezpečný tovar, a preberáte všetky riziká a zodpovednosť, ak spoločnosti Swappie nesprávne odošlete viac ako jeden telefón.

Keď spoločnosť Swappie dostane vašu zásielku a vy akceptujete konečnú cenovú ponuku, vlastníctvo telefónu okamžite prechádza na spoločnosť Swappie. Predaj môžete zrušiť kedykoľvek pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie.

Zodpovednosť za každú predajnú objednávku a zásielku vytvorenú na webovej stránke spoločnosti Swappie pomocou štítka poskytnutého spoločnosťou Swappie nesiete až do doručenia balíka do strediska spoločnosti Swappie Vy. Na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko a náklady si môžete vybrať akéhokoľvek iného prepravcu. 

Ak použijete iného prepravcu, stále musíte do balíka zahrnúť prepravný štítok od spoločnosti Swappie,
pretože takto identifikujeme Váš telefón.

Upozorňujeme, že spoločnosť Swappie používa rôznych prepravcov v závislosti od miesta a poistné zmluvy týchto prepravcov sa líšia. Viac informácií o poistných zmluvách nájdete na webovej stránke príslušného prepravcu.

Zodpovednosť za obsah balíka a jeho samotné zabalenie nesiete Vy. Spoločnosť Swappie nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, ani poškodenie balíka počas prepravy do strediska spoločnosti Swappie. S balíkom nám neposielajte žiadne ďalšie položky (napr. originálnu Apple krabicu, SIM karty, káble, puzdrá atď.). Všetky dodatočné položky budú automaticky zlikvidované a nebudú Vám vrátené.

V prípade akéhokoľvek problému s doručením balíka môže spoločnosť Swappie využiť možnosť začať vyšetrovanie vo Vašom mene priamo s príslušnou prepravnou spoločnosťou a následne Vám poskytnúť ďalšie informácie.

Nesiete zodpovednosť za náklady na dopravu za vrátenie balíka, ak sa ukáže, že telefón nie je originálny produkt spoločnosti Apple, telefón bol predtým rozobratý a znovu zostavený použitím iných než originálnych súčastí od spoločnosti Apple, obsahom balíka nie je telefón alebo z iných dôvodov uvedených v týchto podmienkach, ktoré nám bránia v zakúpení Vášho telefónu, o ktorých ste mali vedieť.

Spoločnosť Swappie príležitostne prijíma nepoškodené modely, ktoré nie sú uvedené v zozname. V takých prípadoch sa na nás obráťte vyplnením nášho kontaktného formulára.

 1. Stav telefónu

Pred predajom telefónu spoločnosti Swappie telefón vymažte. Telefón môžete vymazať v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať všetok obsah a nastavenia. Upozorňujeme, že sa tým vymažú všetky údaje z telefónu. Všetky telefóny predávané spoločnosti Swappie vymaže spoločnosť Swappie alebo jej partner, spoločnosť Swappie však nepreberá zodpovednosť za telefón(y), ktoré ste nevymazali v súlade s vyššie uvedenými pokynmi.

Spoločnosť Swappie nevykupuje telefóny, ktoré sú poškodené vodou, ohnuté, vykazujú problémy zjavne súvisiace so základnou doskou, majú pokazenú funkciu identifikácie Touch ID, majú aktivovanú funkciu FMI (Nájsť môj iPhone), majú nefunkčné funkcie Face ID alebo True Tone, majú neopraviteľnú prasklinu v tlačidle Domov, majú problémy s pripojením
(Wi-Fi, GPS, SIM alebo Bluetooth) či telefóny, ktoré boli predtým rozobraté a znova zostavené použitím iných než originálnych súčastí od spoločnosti Apple.

Na vypnutie funkcie FMI máte 14 dní po tom, ako sme Vás kontaktovali. Ak od Vás neobdržíme odpoveď a nedôjde k vypnutiu funkcie FMI do 30 dní od prvého kontaktu zo strany spoločnosti Swappie, telefón bude recyklovaný.

Spoločnosť Swappie nevykupuje ukradnuté telefóny. Právny stav telefónu bude skontrolovaný v medzinárodne zostavenej databáze CheckMEND.

Telefón musí byť originálnym produktom od spoločnosti Apple.

Požiadavky na takmer nový telefón

 • Všetky funkcie takmer nového telefónu musia byť plne funkčné.
 • Telo telefónu musí byť neporušené, nesmie byť prasknuté, ani vykazovať žiadne známky používania.
 • Všetky neporušené telefóny musia spĺňať nasledujúce kritériá:
  • Telefón sa musí dať normálnym spôsobom zapnúť a vypnúť.
  • Telefón musí mať batériu.
  • Zadná strana a krycie sklo telefónu nesmú mať škrabance.
  • Obrazovka musí byť neporušená a plne funkčná a nesmie obsahovať praskliny alebo viditeľné škrabance, akékoľvek svetlé miesta, tmavšie oblasti ani iné farebné škvrny.
  • Sklo obrazovky, rám a snímač dotykovej obrazovky sú neporušené.
  • Telefón nesmie byť ohnutý.
  • Telefón musí mať v sebe všetky originálne súčasti.
  • Biometrický snímač telefónu (Touch ID/Face ID) musí fungovať.
  • Rám displeja musí zodpovedať originálu, t. j. model určitej farby musí mať displej zodpovedajúci tejto farbe.
  • Telefón nesmie byť poškodený vodou ani ohňom/plameňom.

Ak nie je splnená jedna alebo viac z týchto požiadaviek, aktualizovaná cenová ponuka sa môže v porovnaní s pôvodnou cenovou ponukou znížiť.

Definícia pokazeného telefónu

Sklo obrazovky alebo dotyková obrazovka je rozbitá a displej vykazuje mŕtve pixely. Okrem toho môže telefón vykazovať aj iné chyby z nasledujúceho zoznamu:

 • Chybná batéria (telefón sa nezapne alebo sa reštartuje).
 • Obrazovka telefónu je uvoľnená.
 • Z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk (alebo po pripojení konektora AUX k telefónu).
 • Jeden alebo viac mikrofónov nefunguje.
 • Tlačidlo hlasitosti, stlmenia alebo napájania nefunguje alebo funguje nedostatočne.
 • Predný a/alebo zadný fotoaparát nefunguje alebo funguje nedostatočne (problémy so zaostrením, chvenie alebo viditeľné tmavé škvrny v zadnom objektíve).
 • Objektív zadného alebo predného fotoaparátu je rozbitý.
 • Blesk fotoaparátu nefunguje.
 • Senzor priblíženia nefunguje.
 • Zadné sklo alebo rám je prasknutý alebo oddelený.
 • Nabíjací port je pokazený (telefón sa nenabíja alebo port je uvoľnený či zdeformovaný).
 • Vibrácie nefungujú.
 • V telefóne chýbajú súčasti.
 • Funkcia Force Touch nefunguje.
 • Telefón sa dokáže nabíjať, ale nepripojí sa k počítaču (chyba „Žiadne údaje“).
 • Bezdrôtové nabíjanie nefunguje.
 • Čip NFC (Near-field Communication) nefunguje.

Poznámka! Ak je telefón pokazený, ale základná doska nie je poškodená, môže mať takýto telefón ešte určitú predajnú hodnotu.

Definícia recyklovateľného telefónu

Telefón, ktorý nie je možné zaradiť do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, predvolene spadá do kategórie Recyklovateľný. Konkrétnejšie, ak telefón vykazuje najmenej jednu z nasledujúcich porúch, bude automaticky klasifikovaný ako recyklovateľný:

 • S telefónom sa nedá uskutočniť hovor.
 • Telefón vykazuje problémy, ktoré naznačujú možné problémy so základnou doskou:
  • Telefón nedokáže nahrať zvukové súbory v žiadnom formáte.
  • Na obrazovke telefónu sa trvalo zobrazuje hlásenie „Žiadna služba“ alebo zariadenie sa neaktivuje.
  • Telefón má nefunkčný systém GPS/kompas („Gyro“).
  • Na úvodnej obrazovke “Hello” sa prejavuje softvérová chyba (aplikácia iTunes sa nepripojí k telefónu ani sa neobnovia jej výrobné nastavenia).
  • Z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk (alebo po pripojení konektora AUX k telefónu) alebo jeden alebo viac mikrofónov nefunguje z dôvodu problému
   s Audio IC.
 • Telefón sa nepripojí k sieti (Wi-Fi).
 • Modely telefónov iPhone XR, XS a novšie: batériu vymenila tretia strana a na obrazovke telefónu sa zobrazuje hlásenie „Dôležitá správa o batérii“.
 • Modely telefónov iPhone 11 a novšie: vymenená obrazovka iPhonu nevyhovuje štandardom spoločnosti Swappie alebo obrazovka nie je originálna a na displeji sa zobrazuje hlásenie „Dôležitá správa o displeji“.
 • Modely telefónov iPhone 12 a novšie: fotoaparát nie je originálny.
 • Telefón je ohnutý.
 • Telefón je poškodený vodou.
 • Tlačidlo domov je prasknuté a/alebo nefunguje alebo funguje nedostatočne.
 • Funkcie Touch ID, Face ID alebo True Tone v telefóne nefungujú.
 • Rozhranie Bluetooth nefunguje.
 • Modely telefónov iPhone 8 a novšie: funkcia True Tone v telefóne nefunguje.
 • Telefón nerozpozná SIM karty.
 • Telefón je zablokovaný operátorom. Spoločnosť Swappie nemôže vykupovať telefóny zablokované operátorom. Spoločnosť Swappie môže ponúknuť 5 eur za ich recykláciu. Spoločnosť Swappie nemôže vystupovať vo Vašom mene a spojiť sa s operátorom na účely odblokovania telefónu, a to v dôsledku platnosti nariadení o ochrane osobných údajov GDPR.
 • Ide o model telefónu iPhone 7, A1660.
 1. Telefóny, ktoré nie sú spôsobilé na predaj

Za modely telefónu iPhone 6s Plus, SE (2016), 6s a staršie, spoločnosť Swappie neponúka žiadnu kompenzáciu, a to bez ohľadu na stav telefónu. Swappie tiež nekupuje telefóny na čiernej listine
alebo zablokované softvérom MDM.

Telefóny na čiernej listine

Ak sa zistí, že v súvislosti s daným telefónom existuje záznam o tom, že bol stratený alebo odcudzený, alebo sa spoločnosť Swappie dozvie informácie o iných problémoch súvisiacich s jeho vlastníctvom (napríklad bol zaradený na čiernu listinu), spoločnosť Swappie vás o tom bude informovať a počas úvodného 14-dňového obdobia uvedie telefón do režimu karantény (ďalej len „obdobie karantény“). Platba za telefón bude pozastavená spoločnosťou Swappie dovtedy, kým záznam CheckMEND nepreukáže, že telefón bol ukradnutý alebo stratený.

V takom prípade bude potrebné, aby ste sa spojili s predajcom, obchodom, poskytovateľom služieb alebo treťou stranou, ktorá vám telefón predala a preukázali, že ste oprávneným vlastníkom telefónu, aby bolo možné vysporiadať záznamy o strate alebo ukradnutí v priebehu obdobia karantény a vyriešiť všetky ostatné problémy, ktoré sa týkajú vlastníctva telefónu.

Ak sa počas obdobia karantény záznam o telefóne v databáze CheckMEND vymaže a vyriešia sa všetky ostatné problémy súvisiace s vlastníctvom telefónu, predaj bude pokračovať a úhrada bude poukázaná štandardným spôsobom.

Ak sa však telefón nevymaže z databázy CheckMEND do 30 dní, Swappie bude telefón recyklovať
a uzavretím tejto zmluvy výslovne súhlasíte s týmto úkonom. V prípade takýchto krokov vám nebude poukázaná žiadna platba.

Spoločnosť Swappie nesmie za žiadnych okolností zaplatiť za telefón, ktorý je stratený, odcudzený alebo sú o ňom vedené takéto záznamy, ak nie je písomne schválený spoločnosťou CheckMEND,
a Vy súhlasíte, že zaplatíte akékoľvek súvisiace náklady na vrátenie.

Ak ste prijali platbu od spoločnosti Swappie za telefón a spoločnosť Swappie sa následne dozvedela o probléme týkajúcom sa vlastníctva, súhlasíte s tým, že spoločnosti Swappie bezodkladne uhradíte celú čiastku prijatej platby do 3 pracovných dní od písomnej žiadosti spoločnosti Swappie, pričom spoločnosť Swappie alebo orgány činné v trestnom konaní budú prešetrovať skutočnosti týkajúce
sa vlastníctva.

Ak sa spoločnosť Swappie kedykoľvek dozvie o akýchkoľvek problémoch týkajúcich sa vlastníctva telefónu, súhlasíte s tým, že budete v plnom rozsahu spolupracovať so spoločnosťou Swappie s cieľom vyriešiť daný problém. To si môže, ale nemusí vyžadovať kontakt s políciou a/alebo inými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Ak telefón, ktorý ste predali spoločnosti Swappie, získa po platbe status zaradenia na čiernu listinu, spoločnosť Swappie má právo kontaktovať Vás a požiadať o vrátenie platby.

Ste zodpovední za kontrolu, či telefón nie je na čiernej listine, a za vrátenie plnej ceny spoločnosti Swappie, ak odstránenie z čiernej listiny nie je možné. Akonáhle spoločnosť Swappie obdrží vrátenú platbu, bude Vám telefón odoslaný späť.

Telefóny zablokované softvérom MDM (Mobile Device Management)

Telefóny zablokované softvérom MDM odkazujú na stav mobilného zariadenia, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti a je monitorované a spravované podnikovým bezpečnostným softvérom (spravidla spoločnosťou alebo korporáciou). Zariadenia zablokované softvérom MDM nesmie spoločnosť Swappie za žiadnych okolností vykupovať, pretože nie ste vlastníkmi práv na predaj alebo generovanie zisku z predaja zariadenia. Zariadenie bude zaslané priamo Vám na náklady spoločnosti Swappie. Ak by však existovali akékoľvek odôvodnené pochybnosti o tom, že ste v čase odosielania objednávky vedeli o stave telefónu, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať Vám poplatky za doručenie.

 1. Platba

Cena zaplatená za telefón sa odvádza od modelu, pamäte a stavu telefónu. Spoločnosť Swappie testuje všetky telefóny pomocou špičkového softvéru.

Ak bude telefón v stave, ktorý ste uviedli, spoločnosť Swappie zaplatí za telefón odhadovanú cenu. Ak je však telefón v horšom než uvádzanom stave, platba môže byť nižšia. V takom prípade dostanete od spoločnosti Swappie potvrdzovací e-mail, ktorý je potrebné schváliť, aby platba mohla byť spracovaná. V opačnom prípade môžete požiadať o bezplatné zaslanie telefónu späť.

Ak sa domnievate, že telefón, ktorý sa Vám vrátil, nie je z nejakého dôvodu v rovnakom stave,
v akom bol, keď ste nám ho pôvodne poslali, kontaktujte náš zákaznícky servis a požiadajte ho
o prešetrenie do 72 hodín od prijatia telefónu späť.

K dispozícii máte 14 kalendárnych dní na to, aby ste odpovedali na potvrdzovací e-mail od spoločnosti Swappie. Po uplynutí tejto lehoty automaticky prejdú vlastnícke práva na telefón
na spoločnosť Swappie. Ak si balík po jeho odoslaní nevyzdvihnete a balík sa vráti naspäť do strediska spoločnosti Swappie, budete niesť zodpovednosť za úhradu prepravných nákladov,
ak požiadate o opätovné odoslanie balíka na Vašu adresu.

Po prijatí konečnej ponuky sa vzdávate práva na uplatnenie akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa vlastníctva telefónu. Telefón nebude možné vrátiť a cena bude konečná.
Musíte mať na pamäti, že nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek chyby týkajúce sa Vami poskytnutých bankových informácií, ktoré ste poskytli spoločnosti Swappie.

Prijatím vyššie uvedenej klauzuly si spoločnosť Swappie vyhradzuje právo účtovať akékoľvek poplatky za bankový prieskum v prípade, ak požiadate o ďalšie overenie transakcií uskutočnených na Váš účet. Poplatky musia byť prevedené na bankový účet spoločnosti Swappie predtým,
ako spoločnosť Swappie pristúpi k akýmkoľvek postupom súvisiacim s vyšetrovaním.

Je potrebné, aby ste vyplnili všetky požadované podrobné údaje v online formulári o predaji,
aby spoločnosť Swappie mohla poukázať platbu v stanovenom časovom intervale. Cieľom
spoločnosti Swappie je spracovať platbu do nasledujúceho pracovného dňa od doručenia telefónu
do strediska spoločnosti Swappie. Proces kontroly v spoločnosti Swappie však môže byť ovplyvnený neočakávanými okolnosťami, ktoré môžu tento postup oddialiť o niekoľko dní.

Predajca sa po spracovaní platby vzdá všetkých práv na uplatňovanie nárokov týkajúcich sa
vlastníctva telefónu. 

Všetky úhrady alebo ďalšie kompenzácie je potrebné riešiť prostredníctvom oddelenia služieb
pre zákazníkov spoločnosti Swappie. Upozorňujeme, že spoločnosť Swappie má právo následne odmietnuť žiadosti o úhrady alebo kompenzácie.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa platieb je potrebné bezodkladne informovať oddelenie služieb pre zákazníkov spoločnosti Swappie. Ak Vám spoločnosť Swappie omylom zaplatí vyššiu než dohodnutú čiastku, rozdiel v porovnaní s pôvodnou čiastkou musíte vrátiť do 7 dní odo dňa poukázania platby. Spoločnosť Swappie má právo požadovať vrátenie rozdielovej čiastky a podniknúť ďalšie právne kroky, ak to bude situácia vyžadovať a ak požadovaná čiastka nebude prevedená späť na účet spoločnosti Swappie v dohodnutom časovom intervale.

 1. Obmedzenie zodpovednosti

Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Swappie v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, v súvislosti s ktorou by bolo obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti nezákonné.

Spoločnosť Swappie nezodpovedá za žiadne nepriame náklady, ktoré sú sprievodným javom hlavnej straty alebo škody, napríklad stratu zisku alebo stratu príležitostí, ani za nedoručenie produktov alebo nesplnenie niektorej z našich ďalších povinností podľa týchto podmienok, ak je takéto zlyhanie spôsobené udalosťou, na ktorú nemáme primeraný dosah a ktorá okrem iného zahŕňa požiar, záplavy, búrky, nepokoje, občianske nepokoje, vojnu, jadrovú haváriu, teroristickú činnosť, štrajky, epidémie alebo karanténu. Maximálna miera zodpovednosti spoločnosti Swappie voči Vám za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti so službou je obmedzená na celkovú cenu telefónu alebo Vašej objednávky.

Zodpovednosť za poruchy/chyby je obmedzená na možnú refundáciu hodnoty produktu na základe jeho stavu v čase jeho prijatia spoločnosťou Swappie.

 1. Zmeny v zmluvných podmienkach

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Použiteľné právo a riešenie sporov

Tieto zmluvné podmienky sa riadia zákonmi Fínska. V prípade sťažností sa obráťte na spoločnosť Swappie na adrese info@swappie.com.

 1. Kontaktné údaje Swappie Oy

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki, Fínsko

IČO: 2692328-4

E-mail: info@swappie.com

Telefón: +353 1 903 8690

Swappie Gmbh

Polyphonstraße 2, 04159 Leipzig IČO: HRB 40363

Email: info@swappie.com Telefón: +353 1 903 8690

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy týkajúce sa zmluvy medzi vami a spoločnosťou Swappie, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na spoločnosť Swappie. Ak si nemôžete stiahnuť prepravný štítok, alebo ak sa vyskytnú akékoľvek iné problémy, obráťte sa na naše oddelenie služieb pre zákazníkov na adrese info@swappie.com.