Zmluvné podmienky spoločnosti Swappie

Zmluvné podmienky spoločnosti Swappie

Platnosť od 26. Mája 2021. Kliknutím sem zobrazíte predchádzajúce Zmluvné Podmienky pre objednávky vytvorené pred 26. Májom 2021.

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zadané zákazníkmi – spotrebiteľmi spoločnosti Swappie na webovej stránke spoločnosti Swappie. Ak nie ste zákazník – spotrebiteľ, napíšte nám e-mail na adresu info@swappie.com.

Zadaním objednávky súhlasíte so zmluvnými podmienkami, ktoré sú tu uvedené. Pred zadaním objednávky si prečítajte tieto zmluvné podmienky a snažte sa im porozumieť.

Zmluvné podmienky platné pri predaji telefónu spoločnosti Swappie nájdete po kliknutí sem

Upozorňujeme, že Swappie nie je zástupcom spoločnosti Apple a nie sme autorizovaným poskytovateľom služieb Apple.

 1. Definície 

Swappie“ označuje spoločnosť Swappie Oy (identifikačné číslo organizácie 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Fínsko), t. j. fínsky subjekt a jeho estónska dcérska spoločnosť Eippa WSOperations OÜ (identifikačné číslo organizácie 16127903, adresa Pärnu mnt 10, Tallinn, Harjumaa, 10148, Estónsko).
Vy“ znamená zákazník, ktorý zadáva objednávku na webovej stránke spoločnosti Swappie.
Podmienky“ znamenajú tieto zmluvné podmienky.
Záruka spoločnosti Swappie“ znamená komerčnú záruku, ktorú spoločnosť Swappie poskytuje na svoje telefóny.
Deň“ znamená pracovný deň. Víkendy a štátne sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.
FMI“ označuje funkciu Nájsť môj iPhone v telefónoch Apple iPhone.
IMEI“ znamená medzinárodnú identitu mobilného zariadenia.

 1. Zákazník

Zadaním objednávky na webovej stránke spoločnosti Swappie súhlasíte s týmito podmienkami. Keď zadávate objednávku, je nevyhnutné, aby ste uviedli svoje celé kontaktné údaje vrátane mena, fakturačnej a dodacej adresy, aktívneho telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Nesiete výhradnú zodpovednosť za správnosť informácií, ktoré poskytnete spoločnosti Swappie, ako aj za všetky náklady spôsobené poskytnutím nesprávnych kontaktných informácií.

Zadaním objednávky na webovej stránke spoločnosti Swappie potvrdzujete, že máte požadovaný zákonný vek, aby ste na vás mohli tieto podmienky vzťahovať a aby ste mohli zadať objednávku na webovej stránke spoločnosti Swappie. 

Údaje o zákazníkoch sú uložené v registri zákazníkov spoločnosti Swappie a používajú sa na vedenie a správu vzťahov so zákazníkmi. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Swappie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Swappie.

 1. Produkty

Spoločnosť Swappie predáva použité a repasované mobilné telefóny. Mobilné telefóny sú pred predajom skontrolované a repasované odborníkmi zo spoločnosti Swappie. Spoločnosť Swappie kategorizuje mobilné telefóny na základe ich estetického stavu. Keď zadávate objednávku, vyberiete si požadovaný model, farbu, kapacitu pamäte a kategóriu stavu mobilného telefónu, ktorý si chcete kúpiť. Mobilné telefóny sú používané a repasované, preto spoločnosť Swappie nezaručuje platnosť certifikácie vodeodolnosti a odolnosť voči prachu (certifikácia IP67 a IP68).

Vynakladáme primerané úsilie na presné vysvetlenie vlastností našich produktov vrátane ich stavu a farieb.

Pri opravách a výmenách sa používajú vysokokvalitné diely vrátane dielov tretích strán. Ďalšie informácie o vašom zariadení vám poskytne náš zákaznícky servis. Všetky opravy sa vykonávajú s cieľom obnoviť telefón tak, aby fungoval ako nový. 

Ak ste si zakúpili iPhone XR, XS alebo novší model, môžete na svojom zámku obrazovky, v upozorneniach alebo v nastaveniach vidieť správy s názvom “Dôležitá správa” alebo varovania o “neznámych dieloch”. Tieto správy sa môžu zobraziť v prípade, že Swappie vykonalo opravy na Vašom zariadení a bolo nutné vymeniť niektoré z jeho súčastí. Pre viac informácií navštívte naše Centrum pomoci.

 1. Ceny

Ceny výrobkov zahŕňajú (ak sa dá použiť) aj daň z pridanej hodnoty (DPH). Na použité mobilné telefóny sa často vzťahuje zmenená výška sadzby DPH.

Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie. Náklady na doručenie sú zrozumiteľne vysvetlené pred zadaním objednávky a závisia od použitého spôsobu doručenia. 

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade jednoznačnej a významnej chyby cien. Týka sa to možnej cenovej chyby, keď sa cena produktu natoľko výrazne a jasne odchyľuje od bežnej cenovej úrovne produktu, že priemerný spotrebiteľ by bol považovaný za spotrebiteľa, ktorý tejto chybe porozumel. 

 1. Platba

Spoločnosť Swappie akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Adyen – Platba kreditnou a debetnou kartou
 • PayPal
 • Apple Pay

Zmluvné podmienky každého z týchto poskytovateľov platieb sa vzťahujú na nákupy uskutočnené využitím ich služieb.  Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. Okrem toho si spoločnosť Swappie v prípade problémov s platbou z vašej strany vyhradzuje právo zrušiť predaj a požadovať okamžité vrátenie produktov.

 1. Doručenie

Aktuálny zoznam spôsobov prepravy nájdete na webovej stránke spoločnosti Swappie. Ste zodpovední za to, že počas zadávania objednávky poskytnete spoločnosti Swappie a poskytovateľovi doručenia správne informácie na úspešné doručenie (napríklad vaša adresa a telefónne číslo v správnom formáte). 

Čas spracovania objednávky je v priemere 0 – 1 pracovný deň po zaslaní automatického potvrdenia objednávky. Čas doručenia je zvyčajne 1 – 3 pracovných dní. Víkendy a štátne sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.

Doby doručenia sú iba predpokladané a závisia od poskytovateľa logistiky. Spoločnosť Swappie sa vždy, ak je to možné, snaží spracovať všetky objednávky v časovom rámci uvedenom vyššie. Spoločnosť Swappie však nezodpovedá za žiadne oneskorenia doručení, na ktoré nemá dôvodný dosah vrátane (nielen) nesprávnych informácií, ktoré ste poskytli pri zadávaní objednávky, štrajkov, poveternostných podmienok, epidémií, karantén alebo nedostatku prepravných palív, energie alebo pracovných síl.

Ak dostanete nesprávny alebo poškodený produkt, musíte informovať spoločnosť Swappie o tejto chybe do 72 hodín od prijatia produktov. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo požadovať dodatočnú platbu pri vrátení nesprávnych alebo poškodených produktov.

 1. Vrátenie produktov

Máte zákonné 14-dňové právo na vrátenie produktu. Spoločnosť Swappie zaručuje plnú refundáciu za všetky vrátené produkty za predpokladu, že všetky produkty budú vrátené v rovnakom stave, v akom boli po ich prijatí vami. Ak sú produkty akýmkoľvek spôsobom poškodené, spoločnosť Swappie vám produkty buď vráti, alebo vám ponúkne ich platenú opravu. 

Spoločnosť Swappie vráti čiastku rovnakým spôsobom platby, ktorý ste použili, a to čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od prijatia vašich produktov. V niektorých prípadoch, napríklad počas štátnych sviatkov alebo z iných dôvodov, môže proces refundácie trvať dlhšie. Ak spoločnosť Swappie nedokáže vrátiť čiastku rovnakým spôsobom, akým bola platba poukázaná, refundácia sa uskutoční iným spôsobom, ktorý bude pre vás prijateľný.

V prípade, že nám chcete vrátiť produkty z krajiny mimo EÚ, ste povinný uhradiť celkové náklady na prepravu, vrátane príslušných colných poplatkov.

Pred odoslaním produktov spoločnosti Swappie nesiete zodpovednosť za vhodné a dostatočne ochranné zabalenie produktov. Produkty nám odošlite na adresu a prepravnou službou/spôsobom uvedeným v pokynoch. Zodpovednosť za produkty až do ich doručenia spoločnosti Swappie nesiete vy.

Ak chcete vrátiť produkty, vyplňte formulár na vrátenie tu. Pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie musíte overiť, či bola funkcia Nájsť môj iPhone (FMI) v telefóne vypnutá. Ak je funkcia FMI aktivovaná, keď spoločnosť Swappie tento telefón dostane, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať vám ďalšie poplatky za doručenie alebo servisné náklady. Okrem toho sa refundácia môže oneskoriť z dôvodu aktivovanej funkcie FMI.

Pokiaľ je funkcia Nájsť môj iPhone počas prijatia telefónu spoločnosťou Swappie zapnutá, môže dôjsť k oneskoreniu vrátenia peňazí. Spoločnosť Swappie si okrem toho vyhradzuje právo účtovať vám dodatočné náklady na prepravu a/alebo servis. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo vám poslať telefón späť, ak nevypnete službu Nájsť môj iPhone do jedného (1) mesiaca po tom, ako vás spoločnosť Swappie kontaktovala. V takom prípade vám spoločnosť Swappie pošle zariadenie späť a platbu vám nevráti. Ak si telefón nevyzdvihnete, nepreberáme za zariadenie žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

 1. Zodpovednosť za poruchy

Na produkty, ktoré si zakúpite u Swappie, máte ročnú zákonnú záruku od doručenia produktu. Ak zistíte poruchy produktov, ktoré existovali v čase, keď ste produkty dostali, a neboli spôsobené nesprávnou manipuláciou s produktmi, je potrebné, aby ste o nich informovali spoločnosť Swappie čo najskôr po ich zistení. Spoločnosť Swappie je potrebné informovať prostredníctvom kontaktného formulára v našom centre pomoci, telefonicky alebo prostredníctvom chatovacích služieb na webovej stránke spoločnosti Swappie. Keď nás na danú poruchu upozorníte a dostanete pokyny, ako pokračovať, chybný produkt je nám potrebné odoslať na adresu a prepravnou spoločnosťou/spôsobom uvedeným v pokynoch, a to v primeranom časovom intervale.

Ak dostanete produkt, ktorý nespĺňa špecifikácie produktu, informujte nás o tejto skutočnosti do troch (3) dní od prijatia produktu.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo overiť oznámené chyby/poruchy produktov a na tento proces vždy musí byť vyhradených 3 – 5 pracovných dní, než bude možné uhradiť refundovanú čiastku.

 1. Záruka Swappie Warranty™ 

Spoločnosť Swappie poskytuje na všetky telefóny 12-mesačnú záruku Swappie Warranty™. Všetky zistené poruchy, na ktoré sa vzťahuje záruka Swappie Warranty™, budú odstránené spoločnosťou Swappie. Tieto záručné podmienky osobitne stanovujú prípady, v ktorých záruka Swappie Warranty™ neplatí, ako aj časti telefónu, na ktoré sa záruka Swappie Warranty™ nevzťahuje. Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na príslušenstvo.

Záruka Swappie Warranty™ platí 12 mesiacov a začína platiť od dátumu nákupu. Záručná doba na batériu zariadenia je obmedzená na 12 mesiacov od dátumu nákupu. Pred začatím používania telefónu ste povinní oboznámiť sa s týmito záručnými podmienkami týkajúcimi sa telefónu.

V našej záruke sú zahrnuté nasledujúce služby:

 • Garantovaná rýchla oprava. Po prijatí telefónu začneme s opravou do 24 hodín.
 • Náhradné zariadenie. Ak nedokážeme obnoviť predchádzajúci stav telefónu, nahradíme ho inou jednotkou rovnakého modelu a estetického stavu. 

Ak sa zistí, že porucha telefónu bola spôsobená zákazníkom, spoločnosť Swappie za ňu nebude niesť zodpovednosť. Takéto príčiny zahŕňajú napríklad spôsobenie fyzického poškodenia telefónu, používanie telefónu v rozpore s návodom alebo iné nedbanlivé konanie. Upozorňujeme najmä na nasledujúce skutočnosti: 

 • Na bežné opotrebovanie telefónu a batérie sa nevzťahuje záruka Swappie Warranty™.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na rozbitie alebo prasknutie obrazovky.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na softvérové chyby.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na odstraňovanie vírusov ani iného škodlivého softvéru z telefónu.
 • Na poškodenie telefónu spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym alebo neobvyklým používaním telefónu sa záruka Swappie Warranty™ nevzťahuje. 
 • Fyzické otvorenie telefónu vedie k zrušeniu platnosti záruky Swappie Warranty™.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy v dôsledku vašej nedbalosti. Ste zodpovední za správne zabalenie telefónu na odoslanie.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa zruší, ak bolo výrobné číslo telefónu alebo kód IMEI odstránený alebo sú tieto údaje nečitateľné.
 • Záruka Swappie Warranty™ sa nevzťahuje na iné nepriame ani čisto finančné škody spôsobené rozbitím telefónu, akými sú napríklad zničenie alebo poškodenie údajových súborov.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak sa sklo telefónu/tlačidlo Domov/fotoaparát/iné funkcie pokazili v dôsledku nesprávneho alebo neobvyklého používania, napríklad ak telefón spadol alebo do niečoho narazil.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak produkt zakúpený od spoločnosti Swappie nevhodne opravil zákazník vlastnými silami alebo ho opravila tretia strana bez písomného súhlasu spoločnosti Swappie.
 • Platnosť záruky Swappie Warranty™ sa ruší v prípade, ak je telefón ohnutý, poškodený vodou alebo došlo k poškodeniu iných funkcií v dôsledku nesprávneho používania, napríklad ak telefón spadol alebo do niečoho narazil.

Ak dostanete náhradné zariadenie, záruka Swappie Warranty™ bude aj naďalej platiť od dátumu pôvodného nákupu. Ak predáte svoj telefón novému vlastníkovi v rámci záručnej doby, ste zodpovední za informovanie spoločnosti Swappie o zmene vlastníctva, aby bolo možné overiť, či je nový vlastník spôsobilý na poskytnutie záruky Swappie Warranty™. Predĺženia záruky sú neprenosné a vzťahujú sa iba na vás ako na pôvodného kupujúceho.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať 25 eur ako náklady na doručenie v prípadoch, v ktorých ste vedeli alebo mali vedieť, že záruka stráca platnosť alebo je funkcia FMI zapnutá. Spoločnosť Swappie si okrem toho vyhradzuje právo vyžiadať si fotografie telefónu pred jeho odoslaním na záručnú opravu. 

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú aj na 3-ročné predĺženie záruky. 3-ročné predĺženie záruky začína plynúť od dátumu nákupu. 

Proces opravy

Ak chcete telefón odoslať na záručnú opravu, vyplňte záručný formulár tu.

Nesiete zodpovednosť za zálohovanie súborov v telefóne pred jeho odoslaním na opravu. Pred odoslaním telefónu do spoločnosti Swappie nesiete zodpovednosť za vhodné a dostatočne ochranné zabalenie telefónu. Telefón odošlite na adresu a prepravnou službou/spôsobom uvedeným v pokynoch. Zodpovednosť za telefón až do jeho doručenia spoločnosti Swappie nesiete vy. Ak je telefón doručený a vrátený s označením krehkého tovaru na balení, čo znamená, že manipulácia s telefónom vyžaduje špecifické opatrenia, nesiete zodpovednosť za úhradu súvisiacich nákladov na doručenie.

Ak nám posielate telefón do záručného servisu z krajiny mimo EÚ, ste povinný uhradiť celkové náklady poštovného, vrátane prípadných colných poplatkov.

Pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie sa uistite, že funkcia Nájsť môj iPhone je vypnutá. Spoločnosť Swappie nebude môcť opraviť váš telefón ani poskytnúť náhradné zariadenie, kým bude táto funkcia zapnutá. Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo vám vrátiť telefón a účtovať si náklady na dopravu v prípade, že ste skutočnopsti, že je daná funkcia Nájsť môj iPhone na zariadení zapnutá a nevypli ste ju do jedného (1) mesiaca od kontaktovania. V takom prípade vám spoločnosť Swappie pošle zariadenie späť a nezačne proces záručnej opravy.  Ak si telefón nevyzdvihnete, nepreberáme za zariadenie žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

Zistenú poruchu opraví naše servisné stredisko. Ak náhradné diely nie sú dostupné, sú neprimerane drahé alebo sa zistí, že telefón nie je hodný opravy, príslušný telefón bude nahradený inou jednotkou rovnakého modelu a stavu. Estetický stav náhradného telefónu bude odrážať estetický stav telefónu, ktorý bol odoslaný do spoločnosti Swappie na záručnú opravu. Záručné opravy zabezpečované spoločnosťou Swappie trvajú priemerne iba 7 pracovných dní (tento interval sa počíta od dátumu doručenia telefónu do nášho strediska). V niektorých prípadoch, napríklad počas štátnych sviatkov alebo z iných dôvodov, môže proces opravy trvať dlhšie. Aby bolo možné opraviť telefón v primeranom čase, je potrebné prihliadať aj na kvalitu telefónu, dostupnosť náhradných dielov, závažnosť a rozsah poruchy alebo iné špeciálne technické vlastnosti. Spoločnosť Swappie sa môže dohodnúť aj na znížení ceny alebo vrátení peňazí, ak sa poruchu neoplatí opravovať, porucha je minimálna alebo ak telefón nie je možné opraviť.

Spoločnosť Swappie ponúka platené opravárenské služby v prípadoch, v ktorých platnosť záruky Swappie Warranty™ uplynie alebo sa jej platnosť zruší. V takýchto prípadoch spoločnosť Swappie ponúkne bezplatnú diagnostiku porúch a odhad nákladov na opravu. Ak dôjde k zrušeniu platnosti záruky Swappie Warranty™ a telefón absolvuje platenú opravu, na vymenené súčasti telefónu sa bude vzťahovať 12-mesačná záruka Swappie Warranty™. Spoločnosť Swappie môžete požiadať o oficiálne vyhlásenie o špecifikách požadovanej opravy pre vášho poskytovateľa poistenia. Náklady na toto vyhlásenie dosahujú 40 eur. 

Pri odosielaní telefónu do záručného servisu neposielajte spolu s telefónom žiadne príslušenstvo. Spoločnosť Swappie nezaručuje vrátenie príslušenstva zaslaného do nášho záručného servisu.

Upozorňujeme, že zariadenia od spoločnosti Swappie nie sú pokryté obmedzenou zárukou od spoločnosti Apple, ani žiadnym plánom AppleCare.

 1. Obmedzenie zodpovednosti

Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Swappie v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, v súvislosti s ktorou by bolo obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti nezákonné.

Produkty sa predávajú také, aké sú. Spoločnosť Swappie nezodpovedá za žiadne nepriame náklady, ktoré sú sprievodným javom hlavnej straty alebo škody, napríklad straty zisku alebo straty príležitostí, ani za nedoručenie produktov alebo nesplnenie niektorej z našich ďalších povinností podľa týchto podmienok, ak je takéto zlyhanie spôsobené udalosťou, na ktorú nemáme primeraný dosah a ktorá okrem iného zahŕňa požiar, záplavy, búrky, nepokoje, občianske nepokoje, vojnu, jadrovú haváriu, teroristickú činnosť, štrajky, epidémie alebo karanténu. Maximálna miera zodpovednosti spoločnosti Swappie voči vám za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti s vašou objednávkou na webovej stránke spoločnosti Swappie, je obmedzená na celkovú cenu vašej objednávky.

Zodpovednosť za poruchy/chyby je obmedzená na možnú refundáciu kúpnej ceny bez započítania prijatých výhod.

Spoločnosť Swappie neposkytuje originálne potvrdenia o nákupe od pôvodného majiteľa telefónu a nemá žiadnu povinnosť tak učiniť. 

Niektoré funkcie alebo služby dostupné v telefónoch predávaných spoločnosťou Swappie môžu vyžadovať otvorenie používateľského konta Apple (vrátane nastavenia identifikácie používateľa a hesla ku kontu Apple). Ste zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dochádza na vašom konte, ako aj zabezpečenie informácií o vašom konte vrátane svojho hesla. Je zakázané, aby ste používali identifikáciu, heslo alebo konto Apple inej osoby bez jej súhlasu a povolenia. Spoločnosť Swappie nenesie ani nebude niesť zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá je spôsobená zanedbaním týchto pokynov. Spoločnosť Swappie nie je zodpovedná za zabudnuté identifikácie alebo heslá Apple. V prípadoch, keď spoločnosť Swappie nemôže získať prístup k telefónu, aby ho opravila alebo vám vrátila peniaze z dôvodu zabudnutej identifikácie alebo hesla ku kontu Apple, vám spoločnosť Swappie telefón vráti.

Pokiaľ sa vyskytnú nepredvídané problémy so skladovými zásobami z dôvodov mimo našej kontroly, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo na zrušenie predaja. Následne vám bude vrátená celá suma vašej objednávky.

Charakteristické vlastnosti výrobku sú popísané na stránke produktu v kategórii Stav. Výberom stavu produktu výslovne súhlasíte s opísanými vlastnosťami.

 1. Zmeny v zmluvných podmienkach

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Verzia podmienok, ktorá sa bude vzťahovať na vašu objednávku, bude tou verziou, ktorá je uvedená na webovej stránke spoločnosti Swappie v čase zadania vašej objednávky.

 1. Použiteľné právo a riešenie sporov

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky. V prípade sťažností sa obráťte na spoločnosť Swappie na adresu info@swappie.com. Ak nie ste spokojní s riešením vašej sťažnosti spoločnosťou Swappie, môžete podať sťažnosť miestnej agentúre na ochranu spotrebiteľov. Taktiež môžete podať sťažnosť na portáli Európskej únie na riešenie sporovo online.

 1. Kontaktné údaje

Swappie Oy
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki, Fínsko
IČO: 2692328-4
E-mail: info@swappie.com
Telefón: +358104063821

Eippa WSOperations OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn
Harjumaa, 10148, Estónsko
IČO: 16127903
E-mail: info@swappie.com
Telefón: +358104063821