Ülemaailmse taaskasutuspäeva uus moto: “Ümbertöötlemine, vähendamine ja taaskasutamine”

Mänguasjadest mööblini, me kõik muudame omal moel vanad asjad uuteks. Tänapäeval ei ole materjalide taaskasutamine pelgalt viis jätkusuutlike toodete tootmiseks – see on ka inspiratsiooniallikaks inimestele, kes otsivad uusi võimalusi asjade valmistamiseks ja neile otstarbe andmiseks.

Nüüd on aeg anda oma panus keskkonnasõbralikuma maailma kujundamisse, võttes kasutusele säästlikumad igapäevaharjumused. Kaupade taaskasutamisest ei piisa – need tuleb ka ümber töödelda!

Enne ümbertöötlemise juurde asumist tehkem üks asi selgeks: ümbertöötlemine ei ole ainult vanade asjade taaskasutamine. See ei ole taaskasutus. See on sinu asjade ümberkujundamine loomaks midagi veelgi paremat, näiteks uut mööblit vanadest põrandatest või laudu veetorudest. See on meie iseenesestmõistetavana võetavate asjade moondamine millekski ainulaadseks, funktsionaalseks ja ilusaks.

Ümbertöötlemine on tava luua vanadest toodetest midagi uut. Selle asemel, et

visata välja mööbel, mis on näinud paremaid päevi, hõlmab ümbertöötlemine selle ümbermõtestamist ja sellele teise elu andmist. See protsess annab teie vanadele asjadele uue elu, aidates samal ajal vähendada jäätmeid ja säästa keskkonda!

Kui sul on ümbertöötlemisega alustamiseks ikka veel mõnda põhjust vaja, siis siin on 3 punkti, mida sa selle teema kohta ei teadnud.

  1. Ümbertöötlemine ja taaskasutus on erinevad, kuid üksteist täiendavad kontseptsioonid

Peamine erinevus seisneb faktis, et taaskasutades võetakse ese osadeks, mida kasutatakse millegi uue loomiseks. Ümbertöötlemisel aga säilitab ese oma esialgse otstarbe, kaotamata oma väärtust. Näiteks jalgratta saab muuta huvitavaks lambiks – mille puhul ei pruugi kaduda võimalus seda algsel otstarbel taaskasutada.

  1. Ümbertöötlemine toetab ringmajandust ja toob keskkonnale kasu

Kes ei tahaks keskkonda panustada? Ümbertöötlemisel on suur mõju

nii keskkonnale kui ka ringmajandusele. Vähem tootmist tähendab vähem süsinikdioksiidi. See aitab kaasa materjalide eluea pikenemisele, minimeerib loodusvarade kaevandamist ja vähendab prügilajäätmeid.

  1. Ümbertöötlemist on mitut tüüpi

Ümbertöötlemist saab rakendada peaaegu kõigele. Alustades moest, mööblist või

tööstuslikust, ringmajandusele kaasa aitamiseks on erinevaid ümbertöötluse viise. Isetehtavad kodukaunistamise ideed või isegi t-särgi muutmine nabapluusiks – kõik need on osa ümbertöötlusprotsessist. Ühtlasi paljud ettevõtted juba tegelevad ümbertöötlemisega ja inimesed saavad neisse investeerida. Tulevikus, kui tarbijate mure kestlikkuse pärast kasvab, hakkab üha rohkem ettevõtteid ja kaubamärke omaks võtma ümbertöötlemise trendi.

Seega sel taaskasutuspäeval mõelgem viisidele, kuidas oma majas laiali olevaid esemeid ümbertöödelda, vähendada ja taaskasutada. Üheskoos saame teha jätkusuutlikumaid valikuid ja aidata kaasa ökoloogilisema maailma loomisele.