Hur man slår på och stänger av platsinformation på din iPhone

tourists using map location
turn on location services

Vare sig du strävar efter att förlänga batteritiden, värna om din integritet eller utnyttja platsbaserade tjänster, är vi här för att hjälpa! Fortsätt läsa för att lära dig hur du slår på och stänger av platsinformation på din iPhone, tillsammans med fler användbara tips och tricks.

Stegen kan variera något beroende på din iPhone-modell och iOS-version. Se till att du använder den senaste programvaran för att få tillgång till alla funktioner som nämns i den här guiden.

Steg 1: Åtkomst till platsinformationstjänster

 • Öppna Inställningar-appen på din iPhones hemskärm.
 • Bläddra nedåt och tryck på ”Integritet” för att komma åt integritetsinställningar.

Steg 2: Aktivera eller inaktivera platsinformationstjänster

 • Inom Integritetsinställningar trycker du på ”Platsinformation” för att hantera alternativen för din iPhones platsinformation.
 • För att aktivera platsinformationstjänster för alla appar, växlar du reglaget högst upp till ”På” position. Detta gör att appar kan få åtkomst till din plats vid behov.
 • För att inaktivera platsinformationstjänster för alla appar växlar du reglaget till ”Av” position. Detta begränsar alla appar från att få åtkomst till din plats.

Steg 3: Anpassa platsinformationstjänster för enskilda appar

 • Bläddra nedåt för att visa listan över appar som har begärt åtkomst till din plats.
 • För att aktivera eller inaktivera platsinformationstjänster för en specifik app trycker du på dess namn.
 • Välj bland de tillgängliga alternativen: ”Aldrig”, ”När du använder appen” eller ”Alltid”. Att välja ”Aldrig” förhindrar appen från att få åtkomst till din plats, medan ”När du använder appen” begränsar åtkomsten till när appen är aktivt i användning. ”Alltid” tillåter appen att få åtkomst till din plats även när den körs i bakgrunden.

Tips och tricks:

 • Förbättra batteritiden: Om du märker att batteriet töms snabbt kan du överväga att inaktivera platsinformationstjänster för onödiga appar eller välja ”När du använder appen” istället för ”Alltid” för appar som inte kräver kontinuerlig platsåtkomst.
 • Skydda din integritet: Granska regelbundet listan över appar med platsåtkomst och återkalla behörigheter för appar som du inte längre använder eller litar på.
 • Hitta min iPhone: Håll din iPhone säker genom att aktivera funktionen ”Hitta min iPhone” under Inställningar > [Ditt namn] > Hitta > Hitta min iPhone. Detta gör att du kan spåra, låsa eller radera din enhet på distans vid förlust eller stöld.

Vanliga frågor om iPhones och platsinformationstjänster

Vad är platsinformationstjänster på iPhone?

Platsinformationstjänster är en funktion på iPhone som gör att appar kan få åtkomst till din enhets platsinformation. Denna information kan användas för olika ändamål, som att ge platsbaserade rekommendationer, navigering eller spåra din enhets position.

Hur vet jag om en app använder min plats?

När en app aktivt använder din plats kan du se en liten pilikon (vanligtvis blå) i statusfältet längst upp på din iPhones skärm. Dessutom kan du kontrollera listan över appar med platsåtkomst i Integritetsinställningar under ”Platsinformation”.

Kan jag stänga av platsinformationstjänster för specifika appar?

Ja, du kan anpassa platsinformationstjänster för enskilda appar. I Integritetsinställningar, under ”Platsinformation”, ser du en lista över appar som har begärt platsåtkomst. Genom att trycka på en app kan du välja mellan alternativen ”Aldrig”, ”När du använder appen” eller ”Alltid”.

Kommer funktionaliteten av vissa appar påverkas genom inaktivering av platsinformationstjänster?

Ja, vissa appar kan kräva platsåtkomst för att kunna erbjuda full funktionalitet. Till exempel förlitar sig navigations- eller väderappar på platsdata för att kunna ge exakta resultat. Om du inaktiverar platsinformationstjänster för dessa appar kan vissa funktioner vara begränsade eller otillgängliga.

Hur kan jag förbättra min iPhones batteritid genom att hantera platsinformationstjänster?

Genom att inaktivera platsinformationstjänster för onödiga appar eller välja ”När du använder appen” istället för ”Alltid” för appar som inte kräver kontinuerlig platsåtkomst kan du förbättra batteritiden. Detta förhindrar appar från att kontinuerligt få åtkomst till din plats i bakgrunden.

Hur skyddar jag min integritet när jag använder platsinformationstjänster?

Det är viktigt att regelbundet granska listan över appar med platsåtkomst och återkalla behörigheter för appar som du inte längre använder eller litar på. Detta hjälper till att säkerställa att din platsinformation endast delas med appar som verkligen behöver den.

Hur kan jag spåra min förlorade eller stulna iPhone med hjälp av platsinformationstjänster?

För att spåra din förlorade eller stulna iPhone, se till att du har aktiverat funktionen ”Hitta min iPhone”. Detta kan göras under Inställningar > [Ditt namn] > Hitta > Hitta min iPhone. Med denna funktion aktiverad kan du på distans spåra, låsa eller radera din enhet med hjälp av appen Hitta eller iCloud.com.

Kan jag använda platsinformationstjänster utan en internetanslutning?

Ja, vissa platsbaserade funktioner, som GPS-navigering, kan fungera utan en internetanslutning. Men för de flesta platsbaserade tjänster, inklusive kartor och platsbaserade rekommendationer, krävs en internetanslutning för att hämta och visa relevant information.

Kan jag helt stänga av platsinformationstjänster på min iPhone?

Ja, du kan stänga av platsinformationstjänster för alla appar i Integritetsinställningar under ”Platsinformation”. Men kom ihåg att vissa funktioner och funktionaliteter hos appar kan vara begränsade eller otillgängliga utan platsåtkomst.

Finns det några risker med att aktivera platsinformationstjänster på min iPhone?

Genom att aktivera platsinformationstjänster på din iPhone innebär det att du delar din platsinformation med appar och tjänster. Det är viktigt att granska integritetspolicyerna och behörigheterna som begärs av varje app för att säkerställa att dina data hanteras säkert. Dessutom kan regelbunden granskning och hantering av platsåtkomst för appar hjälpa till att minska eventuella risker.

Nu när du har kunskapen för att kontrollera din iPhones platsinställningar kan du njuta av fördelarna med platsbaserade tjänster samtidigt som du skyddar din integritet och sparar batteritid.